Trecuseră mulţi ani de când copiii lui Israel călătoreau prin pustie , iar acum se pregăteau să intre în Ţara Făgăduinţei . Se ridicase o nouă generaţie , gata să moştenească ţara făgăduită lui Avraam cu multe secole în urmă , când oamenii aceştia nici nu se născuseră (Gen.17,8).

Geneza, 17

8 Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.”

În ciuda greşelilor , răzvrătirilor , cârtirilor şi a lipsei de credinţă a poporului Său , Dumnezeu dorea totuşi să-Şi împlinească făgăduinţa . Numai că avea să o aducă la îndeplinire cu altă generaţie .

3. Citeşte Numeri 27,12-23 şi răspunde la următoarele întrebări :

Numeri, 27

12 Domnul a zis lui Moise: „Suie-te pe muntele acesta Abarim, şi priveşte ţara pe care am dat-o copiilor lui Israel.
13 S-o priveşti, dar şi tu vei fi adăugat la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron;
14 pentru că v-aţi împotrivit poruncii Mele, în pustia Ţin, când cu cearta adunării, şi nu M-aţi sfinţit înaintea lor cu prilejul apelor.” (Acestea sunt apele de ceartă, la Cades, în pustia Ţin.)
15 Moise a vorbit Domnului, şi a zis:
16 „Domnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om
17 care să iasă înaintea lor, şi să intre înaintea lor, care să-i scoată afară şi să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca nişte oi care n-au păstor.”
18 Domnul a zis lui Moise: „Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, şi să-ţi pui mâna peste el.
19 Să-l aşezi înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări, şi să-i dai porunci sub ochii lor.
20 Să-l faci părtaş la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte.
21 Să se înfăţişeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului; şi Iosua, toţi copiii lui Israel, împreună cu el, şi toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar şi să intre după porunca lui.
22 Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua, şi l-a pus înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări.
23 Şi-a pus mâinile peste el, şi i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.

În vers.12 Domnul zice ” ţara pe care am dat-o (la timpul trecut) copiilor lui Israel ” , deşi ei nu intraseră încă în ea . Ce ne spune acest lucru despre făgăduinţele lui Dumnezeu ?

Domnul îi repetă lui Moise că nu poate intra în Canaan din cauza păcatului lui . Cum răspunde Moise ? Care este preocuparea lui cea mai mare ? Ce  ne spune aceasta despre caracterul lui ?

De ce era important ca Iosua să preia conducerea în văzul întregii adunări ?

Moise îşi încheiase lucrarea şi urma să treacă la odihnă în curând . Răspunderea era pusă acum pe umerii lui Iosua , succesorul lui . Este interesant că Moise nu a fost urmat în funcţie de unul dintre fiii lui , ci de o persoană care şi-a dovedit valoarea . Nu Moise l-a ales pe Iosua , nici adunarea , ci Dumnezeu Însuşi .

De asemenea , textul ne arată clar că Iosua trebuia să conducă , la fel ca Moise , numai prin călăuzirea lui Dumnezeu ;aceasta înseamnă că,pe lângă consultarea legilor şi a poruncilor scrise , el trebuia să afle şi voia Domnului ,  prin „judecata lui Urim înaintea Domnului ” (vers.21)

Cât de des Îl întrebi pe Domnul în rugăciune ce decizie trebuie să iei în anumite împrejurări prin care treci ? Dacă nu-ţi doreşti să afli voia lui Dumnezeu , pe ce bază iei deciziile ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO