Citeşte din Patriarhi şi profeţi capitolul „Apostazia de la Iordan”.

Israeliţii au fost ispitiţi să păcătuiască într-un moment în care se aflau într-o stare de tihnă şi siguranţă. […] Au uitat să se mai roage şi s-au lăsat în voia unei deosebite încrederi în sine. […] Un lung proces pregătitor, necunoscut lumii, se desfăşoară în inimă înainte ca un creştin să săvârşească făţiş păcatul. Sufletul nu coboară dintr-odată de la curăţie la sfinţenie, la viaţa de rând, la patimi şi fărădelege. E nevoie de timp, pentru ca aceia care sunt făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu să ajungă ca nişte brute sau cu chipuri demonice. Noi suntem schimbaţi prin privire. Omul care nutreşte în inimă cugete necurate, ajunge în cele din urmă să aibă plăcere de păcatele pe care altădată le privea cu scârbă.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi (ediţia 1999), pag. 472.

Întrebări pentru discuţie

1. Unul dintre cele mai mari daruri pe care i le-a dat Dumnezeu omului este darul legăturii intime dintre bărbat şi femeie. Însă acesta este şi darul de care se abuzează cel mai mult. Satana îl foloseşte cu mult succes pentru a-i prinde în cursele sale şi a-i duce la pierzare pe cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi doresc să-I slujească. Cum putem să ne ajutăm unii pe alţii în această privinţă? Ce decizii putem lua cu privire la îmbrăcămintea noastră, la limbajul pe care îl folosim, la modul în care ne comportăm, la lucrurile la care ne uităm şi la comportamentul nostru în general, aspecte care pot înlătura pietrele de poticnire şi ispita în ceea ce priveşte un păcat care a adus atât de multă suferinţă printre noi?

2. Gândeşte-te la nenorocirea pe care a produs-o păcatul în tabără, la durerea întregului popor. Cum ar trebui să tratăm noi păcatul?

3. Israeliţii nu au căzut în păcat peste noapte. A fost un proces gradat. Ce putem spune despre noi, ca biserică? Am coborât noi ştacheta în anumite aspecte care ne pot duce, imperceptibil chiar, direct în cursele întinse de Satana? Ce importanţă au standardele creştine în acest domeniu? Cum pot să ne ocrotească de alunecarea treptată şi constantă în apostazie şi pierzanie? Cum trebuie aplicate?

Rezumat: Decăderea morală a lui Israel, care a avut loc la hotarul Canaanului, este pentru noi un exemplu al metodei pe care o va folosi Satana pentru a-i duce pe copiii lui Dumnezeu la apostazie în vremea sfârşitului. „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Mat. 26,41)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO