După nenorocirea de la Sitim, Domnul nu terminase cu madianiţii, cei care i-au provocat atâta suferinţă poporului Său, prin vicleşugurile lor. Trebuia să se facă dreptate. Grupul acesta de madianiţi se dedase cu totul la idolatrie şi la toate relele care o însoţesc. La fel ca amoriţii, ei „umpluseră paharul nelegiuirilor” – Ellen G. White, Review and Herald, 2 mai 1893. Iar Domnul a poruncit să fie nimiciţi.

7. Citeşte istoria nimicirii madianiţilor. Care aspecte din această relatare sunt greu de înţeles pentru noi? Numeri 31

Faptul că au fost omorâţi toţi oamenii, inclusiv copiii, este greu de înţeles pentru noi. Trebuie pur şi simplu să ne încredem în descoperirea pe care o avem despre Dumnezeu prin Fiul Său Isus Hristos, să acceptăm că există anumite lucruri pe care nu putem să le înţelegem astăzi, fiindcă nu ne-au fost descoperite.

Mulţi oameni sunt, pe bună dreptate, deosebit de tulburaţi de relatarea din Numeri 31,13-18. Dar trebuie să ţinem cont că multe dintre aceste femei madianite participaseră la amăgirea care a dus la moartea a mii şi mii de oameni din Israel; prin urmare, ele îşi primeau pedeapsa pentru păcatele lor. Dar ce putem spune despre fetele tinere, virgine, care erau probabil nevinovate?

Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu poruncea doar ca ele să fie cruţate? Aceste femei tinere şi neajutorate ar fi rămas singure, părinţii lor ar fi fost morţi şi întregul lor sistem social ar fi fost distrus. Ce ar fi putut să li se întâmple în lumea crudă şi primejdioasă în care trăiau? Prin primirea lor în tabăra lui Israel, femeile acestea aveau să fie ocrotite de eventualele pericole la care ar fi fost expuse, dacă erau lăsate singure; în acelaşi timp, israeliţii aveau să le trateze bine, căci aşa le cerea legea.

8. Ce ni se spune în Deut. 21,10-14 despre modul în care trebuiau să le trateze israeliţii pe femeile care erau luate prizoniere de război? Ce idei din acest pasaj ne ajută să înţelegem mai bine Numeri 31?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO