Cu aproape patruzeci de ani în urmă, Israel încercase să îi atace pe canaaniţii din aceeaşi zonă şi a suferit o mare înfrângere (Num. 14,40-45). Generaţia de atunci murise în cei patruzeci de ani de rătăcire prin pustie, iar acum o nouă generaţie se pregătea să continue lucrarea părinţilor.

7. Citeşte Numeri 21,10-33 şi răspunde la următoarele întrebări: Ce i-au cerut evreii împăratului păgân, Sihon? Ce i-au făgăduit?

Cine a atacat pe cine? vers. 23

Ce deosebire există între felul în care s-au purtat israeliţii cu împăratul Sihon şi felul în care s-au purtat cu împăratul Og?

Neamurile acestea de la marginea Canaanului ar fi fost cruţate dacă, în vrăjmăşia lor faţă de cuvântul Domnului, nu s-ar fi împotrivit înaintării lui Israel. […] Cu toate că amoriţii erau nişte idolatri a căror viaţă pe drept era pierdută, datorită marii lor nelegiuiri, Dumnezeu i-a cruţat timp de patru sute de ani. […] Le erau cunoscute toate minunile pe care El le făcuse de la ieşirea israeliţilor din Egipt. Dovezi aveau destule.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi (ediţia 1999), pag. 445.

Observaţi strategiile diferite, folosite faţă de aceste două împărăţii. Israeliţii nu fac nicio cerere politicoasă pentru a trece prin ţara lui Og, ci Domnul îl atrage pe împărat împreună cu oştile lui afară din cetăţile care erau „întărite, cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare” (Deut. 3,5). Odată ieşiţi din fortăreţele lor, Israel, sub călăuzirea lui Dumnezeu şi pe baza făgăduinţelor date de El prin Moise, a reuşit să-i înfrângă complet pe împăratul Og şi oştirea lui ieşită pe câmpul de luptă.

Biruinţa asupra lui Sihon şi asupra lui Og – împăraţii amoriţilor din Transiordania – a fost imortalizată într-un cântec (Ps. 135,10-12; 136,18-26) şi a rămas pentru totdeauna în amintirea poporului (Jud. 11,18-22).

După patruzeci de ani, poporul Israel intra, în sfârşit, în Ţara Făgăduinţei. Observă cât timp au pierdut aceşti oameni din cauza lipsei lor de credinţă şi de încredere, în ciuda tuturor dovezilor că Dumnezeu îi călăuzea! Cât timp pierzi tu din cauză că nu mergi înainte prin credinţă? Cum poţi învăţa să ai încredere în făgăduinţele lui Dumnezeu şi apoi să acţionezi pe baza lor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO