Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Numeri 20, 21; Ioan 3,14.15; Iacov 4,4-15.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Suie-te pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miazănoapte, spre miazăzi şi spre răsărit şi priveşte-o doar cu ochii; căci nu vei trece Iordanul acesta.” (Deuteronom 3,27)

După ani în şir de rătăcire prin pustie, Israel ajunge, în final, la Cades- Barnea, la graniţa de sud a Ţării Făgăduinţei. Am putea să credem că, după toate prin câte au trecut, după toate lecţiile grele pe care Domnul încercase să-i ajute să le înveţe, după toate pedepsele mari care s-au abătut asupra celor care s-au răzvrătit pe faţă, israeliţii erau în sfârşit pregătiţi să Îl lase pe Domnul să lucreze prin ei cu toată puterea. Însă nu aşa au stat lucrurile.

Săptămâna aceasta, vom studia o temă perenă care străbate întreaga Biblie: îndurarea şi harul lui Dumnezeu, în contrast cu necredinţa, păcatul şi nerecunoştinţa poporului Său. De la Adam şi Eva în Eden şi până la biserica de astăzi, Laodicea (Apoc. 3.14-18), vedem iar şi iar îndurarea şi harul lui Dumnezeu faţă de cei care, cel mai adesea, nu şi-au însuşit făgăduinţele biruinţei, ale credinţei şi ale sfinţeniei pe care El ni le-a dat. În acelaşi timp, vedem dorinţa Lui de a-i ierta pe cei care se poticnesc şi cad, dorinţă manifestată chiar şi faţă de cei de la care are aşteptări mai mari; aşa s-a întâmplat cu Moise, care, într-un moment de slăbiciune, nerăbdare şi, poate, puţină mândrie, a uitat de Dumnezeu, de Acela care a făcut atât de mult pentru el. Dacă până şi Moise a căzut, noi ce şanse avem?

Pentru studiul Bibliei la rând: 1 Corinteni 12 Corinteni 7

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO