Planul lui Dumnezeu cu privire la sistemul zecimii este frumos în simplitatea şi în echitatea lui. Toţi pot să-l urmeze cu încredere şi curaj, deoarece originea lui este divină. În el sunt combinate simplitatea şi utilitatea şi nu este nevoie să fii foarte învăţat pentru a-l înţelege şi a-l aplica. Toţi pot simţi că sunt în stare să ia parte la progresul lucrării preţioase de salvare a sufletelor. Fiecare bărbat, femeie sau tânăr poate să devină un trezorier pentru Domnul şi un contribuabil care împlineşte cererile adresate trezoreriei…

Prin acest sistem sunt aduse la îndeplinire scopuri mari. Dacă toţi credincioşii l-ar accepta, fiecare ar deveni un ispravnic vigilent şi credincios pentru Dumnezeu şi nu ar mai fi nicio lipsă de mijloace financiare pentru a duce mai departe marea lucrare de vestire a ultimei solii de avertizare a lumii.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei (ediţia 2004), pag. 166.

Întrebări pentru discuţie

1. Care sunt lucrurile legate de zecime care se discută în biserica de azi? De ce este zecimea atât de importantă, nu numai pentru buna funcţionare a bisericii, ci şi pentru bunăstarea spirituală a dăruitorului?

2. Recapitulează secţiunea de joi a studiului. Ce ne transmite ea despre moartea şi lucrarea Domnului Hristos pentru noi şi despre nevoia noastră de a fi curăţiţi de păcat? Ce a făcut El ca să ne ajute să biruim păcatul?

3. Gândeşte-te la casa în care locuieşti. Ce lucruri au nevoie să fie curăţite sau îndepărtate? Ce lucruri o întinează – anumite cărţi, DVD-uri, reviste sau ce altceva? De ce trebuie să scapi de ele?

4. Cum putem să-i ajutăm pe ceilalţi, în special pe tinerii din biserica noastră, să-şi folosească talentele în slujba Domnului? Altfel spus, cum putem să-i îndreptăm în direcţia cea bună, ca să-şi întrebuinţeze darurile în scopuri bune? De ce suntem datori să-i ajutăm?

Rezumat: Din cauza răzvrătirii lui Core şi din cauza dorinţei lui de a fi preot, Dumnezeu i-a arătat lui Moise ce distincţie trebuia să se facă între preoţi şi leviţi. Preoţia era un dar de la Dumnezeu; leviţii erau un dar pentru preoţime. Atât preoţii, cât şi leviţii erau susţinuţi prin intermediul planului zecimii. Prin cenuşa de la vaca roşie, amestecată cu apă, Domnul a oferit un ritual special de curăţire, care ilustra modul în care harul lui Dumnezeu îl curăţeşte pe om de necurăţia păcatului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO