Citeşte din Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolul „Răzvrătirea lui Core”.

Mă întreb dacă răzvrătirea autentică se poate vindeca vreodată…

Răzvrătirea şi apostazia se găsesc chiar în aerul pe care îl respirăm. Dacă nu ne agăţăm, prin credinţă, sufletele neputincioase de Hristos, vom fi afectaţi de ele. Dacă oamenii se lasă atât de uşor duşi în rătăcire, cum vor rezista ei atunci când Satana se va da drept Hristos şi va face minuni? Cine nu se va lăsa impresionat de contrafacerea lui? Dar de mărturia că el este Hristos, când de fapt nu este decât Satana sub înfăţişarea lui Hristos şi care, în aparenţă, face faptele lui Hristos? Ce îi va împiedica pe copiii lui Dumnezeu să nu se supună hristoşilor mincinoşi? ’Să nu mergeţi după ei.’

Doctrinele trebuie înţelese clar. Oamenii acceptaţi ca învăţători ai adevărului trebuie să fie bine ancoraţi în el; atunci vasul lor va rezista la furtuni şi vijelii, fiindcă ancora îi ţine tari. Amăgirile se vor înmulţi, iar noi suntem chemaţi să îi spunem răzvrătirii pe nume. Trebuie să stăm cu toată armătura pe noi.” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul biblic A.Z.Ş, vol. 1, pag. 1114.

Întrebări pentru discuţie

1. Prin ce metode ne înşală păcatul? Cum putem şti când suntem înşelaţi? (De fapt, caracteristic amăgirii păcatului este faptul că ne face să credem că nu suntem înşelaţi!) Cum ne ajută Biblia? Dar cei din jur?

2. Săptămâna aceasta, am studiat despre o răzvrătire făţişă. Cum se manifestă acest spirit în mijlocul nostru? Cum putem să-l recunoaştem atunci când apare printre noi, mai ales dacă e deghizat sub motivaţia falsă că se doreşte binele? Cum putem să-l identificăm?

3. De ce sunt importante „semnele de aducere aminte”, religioase sau profane? Ce monumente cunoşti şi ce reprezintă ele?

Rezumat: Răzvrătirea lui Core şi a susţinătorilor lui împotriva lui Moise şi Aaron a fost atât de înrădăcinată în sufletul lor, încât Dumnezeu a trebuit să-i nimicească prin cutremur, prin foc şi printr-o urgie. Pedeapsa aceasta, la fel ca plăcile de aramă de pe altar, ne avertizează cu privire la primejdia invidiei şi a geloziei. Dacă ne vom ruga pentru conducătorii noştri şi dacă vom pune preţ pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei şi pentru noi, nu vom cădea în capcana în care s-a lăsat prins Israel.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO