Mărturia noastră despre credincioşia Sa e mijlocul pe care Cerul l-a ales pentru a-L descoperi lumii pe Hristos. Noi trebuie să recunoaştem harul Său, aşa cum este făcut cunoscut prin sfinţii din vechime, dar ceea ce are într-adevăr efect este mărturia propriei experienţe. Suntem martori pentru Dumnezeu atunci când descoperim în noi lucrarea unei puteri dumnezeieşti. Fiecare om are o viaţă deosebită de a tuturor celorlalţi şi o experienţă cu totul deosebită de a lor. Dumnezeu doreşte ca laudele noastre să se înalţe către El, purtând amprenta individualităţii noastre. Toate aceste recunoaşteri preţioase pentru lauda slavei harului Său, când sunt susţinute de o viaţă curată, creştinească, au o putere de neînvins, care lucrează pentru salvarea oamenilor. – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus (ediţia 2008), pag. 325, 326.

Întrebări pentru discuţie

1. Ce principii importante putem desprinde din paragraful de mai sus? Cum ne explicăm ideea că lauda pe care I-o aducem lui Dumnezeu, împreună cu „viaţa asemenea lui Hristos”, pot avea o influenţă puternică în favoarea mântuirii altora?

2. Cum te-a ajutat, în umblarea ta cu Dumnezeu, faptul că I-ai dat laudă şi slavă? De ce este atât de importantă această atitudine?

3. Meditează asupra secţiunii de luni a studiului – atitudinea faţă de străini. Ce alte învăţături putem desprinde? Cum ne purtăm cu cei care au altă credinţă şi cu cei care au concepţii „greşite”? Cum ar trebui să ne purtăm cu ei? Cum le putem arăta că noi ştim ceva ce ei au nevoie să afle, fără să ne credem superiori? Ce putem învăţa din experienţa israeliţilor?

4. Ce putem face, ca biserică, pentru a nu uita ce a făcut Dumnezeu pentru noi şi ce aşteaptă El de la noi? Cum ne aminteşte Cina Domnului ce am primit prin Mântuitorul?

Rezumat: Cu toate că israeliţii din prima generaţie au fost condamnaţi să rătăcească prin pustie până au murit, Domnul i-a încurajat pe copiii lor să privească spre Canaan. El le-a oferit îndrumări suplimentare cu privire la jertfe, la atitudinea iubitoare faţă de străini, la tratarea păcatelor fără voie şi a blasfemiei şi la purtarea de ciucuri la colţurile hainei, care să le aducă aminte de poruncile Sale şi de faptul că ascultarea e singura cale spre adevărata fericire.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO