Dacă ai întâlnit vreodată evrei ortodocşi, ai observat probabil că, pe sub cămaşă, poartă ceva cu ciucuri albi. La originea acestei practici se află o poruncă din Biblie.

9. Ce i-a poruncit Domnul lui Moise să le spună israeliţilor să îşi pună la colţurile hainelor? Num. 15,38

Se pare că purtarea hainelor cu ciucuri de diferite culori era un obicei răspândit printre popoarele antice din Orientul Apropiat şi Dumnezeu a adoptat această practică. Ciucurii, sau canafii, erau prinşi cu un fir albastru de cele patru colţuri ale hainei de deasupra. Şalul pentru rugăciune, folosit în timpurile moderne, are patru ciucuri, câte unul la fiecare colţ, care sunt legaţi cu un nod tradiţional din aţă albă şi albastră.

10. Care era motivul pentru care trebuiau purtaţi aceşti ciucuri? Ce trebuia să le aducă aminte? Num. 15,39-41

Îndemnul „să vă aduceţi aminte” apare de două ori în versetele acestea. Domnul le spusese „să vă uitaţi” la aceşti ciucuri şi „să vă aduceţi aminte de poruncile Mele, să le împliniţi şi să fiţi sfinţi pentru Dumnezeul vostru” (vers. 40). Când erau ispitiţi să se închine la alţi dumnezei – ispita adulterului spiritual – firul albastru le amintea că i-au jurat credinţă lui Dumnezeu, Aceluia care i-a scos din robia Egiptului (vers. 41).

Deşi prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul lor era vizibilă, Domnul a dorit să îi ajute şi mai mult, ca să nu uite ce trebuiau să facă.

Astăzi nu purtăm ciucuri, dar avem altceva, mai valoros: jertfa lui Hristos, care ar trebui să ne aducă întotdeauna aminte de preţul păcatului, de preţul răscumpărării şi de făgăduinţa mântuirii dată tuturor celor care, prin credinţă, se bizuiesc pe meritele Sale şi urmăresc „pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evr. 12,14).

Domnul Isus ne-a îndemnat să ne rugăm (Luca 21,36). Cum te poate ajuta rugăciunea să îţi aminteşti ce a făcut Dumnezeu pentru tine şi ce aşteaptă El de la tine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO