Trebuie să ţinem cont de faptul că generaţia tânără căreia i Se adresează Dumnezeu în acest capitol (Numeri 15) s-a născut în sclavie. Prin urmare, aceşti tineri au crescut sub influenţa culturii egiptene, la fel ca părinţii lor, care fuseseră sclavi acolo. Trebuiau să se dezveţe de multe obiceiuri rele şi să-şi însuşească multe obiceiuri bune.

5. Ce trebuia să facă poporul, dacă îşi dădea seama că s-a abătut, în mod colectiv, de la poruncile Domnului? De ce trebuia să-I aducă Domnului o jertfă de ispăşire, pentru un păcat făcut fără voie? Num. 15,22-27

Jertfa pentru păcat făcea ispăşire pentru păcatul lor. Arderea de tot însemna că adunarea îşi înnoia consacrarea faţă de Dumnezeu. Este interesant faptul că Domnul a făcut deosebire între păcatele săvârşite cu bună ştiinţă şi păcatele săvârşite fără voie. Totuşi, chiar şi păcatele fără voie erau tot păcate şi trebuia să se facă ispăşire pentru ele.

6. Cum putea cineva să obţină ispăşirea pentru un păcat fără voie? Ce deosebiri există între acest ritual personal şi ritualul care trebuia îndeplinit pentru toată adunarea? Num. 15,27-29

Unii au cunoscut iubirea plină de iertare a Domnului Hristos şi doresc cu adevărat să fie copii ai lui Dumnezeu şi totuşi îşi dau seama de nedesăvârşirea caracterului lor, de viaţa lor plină de greşeli, şi sunt predispuşi să se îndoiască de faptul că inima lor a fost cu adevărat înnoită prin Duhul Sfânt. Unora ca aceştia le spun: Nu daţi înapoi, cuprinşi de disperare! Adesea, va trebui să ne plecăm şi să plângem la picioarele Domnului Hristos din cauza căderilor şi greşelilor noastre, dar nu trebuie să ne descurajăm. Chiar dacă suntem biruiţi de vrăjmaş, noi nu suntem alungaţi, nu suntem părăsiţi şi respinşi de Dumnezeu. Nu! Domnul Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Ucenicul iubit, Ioan, spunea: ’Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.’ (1 Ioan 2,1)”. – Ellen G. White, Calea către Hristos (ediţia 2008), pag. 48.

Cât de des pui la îndoială faptul că ai fost cu adevărat înnoit prin Duhul Sfânt? Priveşte la jertfa de la cruce şi vei avea curajul să mergi înainte, lăsând deoparte îndoiala. Vezi Rom. 5,6-8.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO