Străinul care locuieşte între voi

Unul dintre principiile deosebite încredinţate israeliţilor din vechime se referea la atitudinea lor faţă de străini, faţă de cei care nu aveau parte la moştenirea lor sau nu le împărtăşeau credinţa.

3. Ce porunci le-au fost date tinerilor din a doua generaţie de israeliţi, celor care aşteptau să intre în Canaan? Num. 15,14-16. Cum este reluat acest principiu în Noul Testament? Gal. 3,26-29; Col. 3,11

Străinul era persoana care se aşeza în mijlocul israeliţilor, care accepta în întregime credinţa lor şi care, dacă era bărbat, era circumcis. El trebuia tratat şi iubit ca şi cum ar fi fost israelit. „O singură lege şi o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte printre voi” (Num. 15,16). Iată spiritul nediscriminatoriu, în adevăratul lui sens!

4. În rugăciunea de consacrare pe care a făcut-o Solomon la inaugurarea primului templu, ce I-a cerut el lui Dumnezeu, cu privire la oamenii care nu făceau parte din Israel? 1 Împăraţi 8,41-43. Ce ne spune Isaia despre străinii care doreau să se închine în Templul Domnului? Isaia 56,6.7

Dacă ne gândim la scopul principal pentru care Dumnezeu a chemat la existenţă un popor şi pentru care l-a adus în Ţara Făgăduinţei, înţelegem mai bine textele de mai sus. Israeliţii trebuiau să păstreze învăţăturile şi adevărurile lor distinctive, datorită cărora erau reprezentanţii deosebiţi ai lui Dumnezeu în lumea păgână. Însă, în acelaşi timp, ei trebuiau să fie deschişi şi gata să-i primească pe păgânii care erau dornici să Îl cunoască pe Dumnezeul lor şi să Îl urmeze.

Biserica noastră trebuie să facă acelaşi lucru. Avem câteva adevăruri deosebite pe care trebuie să le prezentăm oamenilor, adevăruri pe care trebuie să le păzim şi să le apărăm, dar, în acelaşi timp, trebuie să fim dornici să îi primim pe cei care caută să-L cunoască pe Domnul şi solia Sa pentru timpul prezent.

Din ce motive ne este mai uşor să manifestăm un spirit exclusivist, acuzator şi de condamnare faţă de cei care au concepţii diferite de ale noastre? Cum putem să ne ferim de această atitudine şi, totodată, să păstrăm şi să respectăm adevărurile care ne-au fost încredinţate?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO