Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte Numeri cap. 11 ; 12 ; 13 ; 14.

Sabat după-amiază

Text de memorizat:Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume.” (Filipeni 2,14.15)

Când stâlpul de nor s-a ridicat de deasupra Cortului întâlnirii, la Sinai, şi când preoţii au pornit după chivot, Moise a spus: „Scoală-Te, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii Tăi şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!” (Num. 10,35). Era ca un strigăt de biruinţă, la care marile oştiri ale lui Israel porneau la drum cu bucurie. În sfârşit, mergeau spre Ţara Făgăduinţei!

Imaginează-ţi cum ar fi dacă prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul nostru ar fi vizibilă! Am tinde să credem că, având un semn atât de clar şi de indiscutabil, israeliţii erau cu mult mai dispuşi şi mai dornici să asculte de poruncile Sale, în călătoria lor spre împlinirea făgăduinţei date strămoşilor lor cu mult timp în urmă.

Desigur că nu aşa stau lucrurile, nici chiar în cazul poporului lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta, vom studia despre dificultăţile israeliţilor şi despre îndoiala, necredinţa şi nerecunoştinţa lor. În timpul studiului, să nu uităm să aplicăm aceste învăţături la noi, aşteptătorii împlinirii unei făgăduinţe şi mai mari (Evr. 11,40).

Pentru studiul Bibliei la rând: Luca 12Ioan 6

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO