1. Ce adevăruri spirituale putem desprinde din Num. 9,1-5 şi Exod 12,1-29? Gândeşte-te, de exemplu, la ascultare, har, mântuire, credinţă şi judecată.

Aceasta era prima ocazie în care se sărbătorea evenimentul uimitor în care îngerul Domnului i-a nimicit pe întâii născuţi ai egiptenilor, dar „a trecut peste” (de aici vine denumirea sărbătorii, Paşte) casele israeliţilor, care erau însemnate cu sângele mielului de jertfă. Acum, ei trebuiau să îşi aducă aminte, an de an, printr-un ceremonial special, de noaptea eliberării lor din Egipt şi de izbăvirea pe care le-a dat-o Dumnezeu.

2. Cum sărbătoresc Paştele urmaşii lui Isus din vremea noastră? Ce comemorăm prin această sărbătoare? Luca 22,15.19.20

Hristos Se afla la trecerea dintre cele două sisteme şi cele două mari sărbători ale lor. El, Mielul fără cusur al lui Dumnezeu, era gata să Se ofere ca jertfă pentru păcat, urmând ca, în felul acesta, să pună capăt sistemului de simboluri şi ceremonii care, de patru mii de ani, arătau spre moartea Lui. În timp ce mânca Paştele cu ucenicii, a instituit în locul acestui sistem slujba care avea să amintească de jertfa cea mare. Sărbătoarea naţională a iudeilor trebuia să fie desfiinţată pentru totdeauna. Slujba rânduită de Hristos trebuia să fie îndeplinită de urmaşii Lui în toate ţările, în toate timpurile. […]

Orânduirea Cinei Domnului a fost dată pentru a comemora marea eliberare adusă de Domnul Hristos prin moartea Sa. […] Ea este mijlocul prin care putem păstra mereu în minte marea Lui lucrare, făcută pentru noi.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus (ediţia 2008), pag. 622, 623.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO