Descoperă originea obiceiului evreiesc de „punere a mâinilor”. Care este semnificaţia lui principală? Gen. 48,8.9.13.14.17-20 Mat. 19,13-15; Fapte 13,1-3

Pentru iudei, această ceremonie avea o mare însemnătate. Când un tată iudeu îi binecuvânta pe copiii săi, cu mult respect îşi punea mâinile peste capetele lor. Când un animal era închinat să fie adus ca jertfă, mâna celui învestit cu autoritate preoţească era pusă asupra capului victimei. Şi când slujitorii bisericii credincioşilor din Antiohia şi-au pus mâinile asupra lui Pavel şi Barnaba, prin lucrarea aceasta, ei cereau lui Dumnezeu să-Şi reverse binecuvântarea Sa asupra apostolilor aleşi şi a consacrării lor pentru lucrarea deosebită pentru care fuseseră puşi deoparte.

Mai târziu, s-a abuzat foarte mult de ceremonia punerii mâinilor – o importanţă neîndreptăţită a fost legată de acest act, ca şi cum o putere se cobora deodată asupra acelora care primeau o asemenea consacrare, făcându-i de îndată demni pentru oricare dintre lucrările pastorale. Dar, în punerea deoparte a acestor doi apostoli, nu avem niciun raport cum că ei ar fi primit vreo putere deosebită prin simpla punere a mâinilor.” – Faptele apostolilor (ediţia 1999), pag. 134, 135.

Întrebări pentru discuţie

1. În ce sens pastorul local îndeplineşte rolul levitului din vechime? Ce putem face pentru a-l sprijini pe pastor în lucrarea lui?

2. Ce impact are actul dăruirii asupra relaţiei noastre cu Dumnezeu? Este aducerea de daruri din veniturile noastre un act de închinare, un act de credinţă? De ce este atât de important să dăruim cu generozitate?

3. Cum explicăm ispăşirea pe care a făcut-o Isus pe cruce pentru noi şi pe care noi nu o puteam face pentru noi înşine? De ce a trebuit ca El să moară? Nu era suficient să ne schimbăm viaţa, să ascultăm de Lege şi să îi iubim pe semenii noştri necondiţionat, pentru ca să ne împăcăm cu Dumnezeu?

Rezumat: Deşi formele de închinare ale vechiului Israel sunt diferite de cele din biserica modernă, aflată în „pustia” acestei lumi, în esenţă, ele sunt aceleaşi. Dedicarea bunurilor noastre materiale, meditaţia asupra semnificaţiei jertfei Domnului, rugăciunea, reflectarea luminii Duhului Sfânt care locuieşte în noi şi consacrarea totală faţă de Domnul, toate acestea ne vorbesc despre una şi aceeaşi credinţă biblică.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO