Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Exod 12,1-29; Numeri 9, 10; Matei 26,36-43; Luca 22,15.19.20; 1 Corinteni 15,52.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.” (1 Corinteni 5,7)

Cu ocazia ultimului Paşte pe care l-a luat împreună cu ucenicii Săi, Domnul Isus a instituit Cina Domnului. Luând unele dintre elementele componente ale mesei de Paşte, Isus a spus: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat paharul şi a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre ierta rea păcatelor” (Mat. 26,26-29). Iar Pavel a scris: „Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El” (1 Cor. 11,26).

Cina Domnului este Paştele creştin, corespondentul din Noul Testament al eliberării poporului Israel din Egipt. Săptămâna aceasta, vom studia cum au sărbătorit israeliţii pentru prima dată această eliberare. De asemenea, vom studia despre prezenţa călăuzitoare a Domnului în tabăra israeliţilor, despre trâmbiţele de argint care erau folosite cu anumite ocazii şi alte câteva relatări care ne vorbesc despre starea poporului lui Dumnezeu din vechime, în condiţiile unice în care a trăit.

Ca şi până acum, vom descoperi lecţiile pe care le putem desprinde de aici şi pe care le putem aplica la timpul şi la condiţiile în care trăim, atunci când întâmpinăm încercări şi ispite asemănătoare cu ale lor, în ciuda faptului că trăim în împrejurări total diferite.

Pentru studiul Bibliei la rând: Marcu 10 Luca 11

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO