Căci ei Îmi sunt daţi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul întâilor născuţi, din toţi întâii născuţi ai copiilor lui Israel.” (Num. 8,16)

Observă cât de mult accentuează Domnul ideea că leviţii aveau o chemare specială. Ei erau „daţi cu totul” Lui. Traducerea literală a versetului din ebraică ar fi aceasta: „daţi, daţi Mie”; prin repetiţia cuvântului „daţi” se arată cât de importantă era chemarea lor.

7. Citeşte Numeri 8,19. Ce înseamnă că leviţii trebuiau „să facă ispăşire pentru copiii lui Israel”? Cum explicăm aceste cuvinte, în lumina jertfei de la cruce? Rom. 5,11; Evr. 9,25-28

Cercetătorii nu au căzut de acord cu privire la semnificaţia precisă a expresiei folosite în acest verset. Este limpede că aici sensul expresiei „să facă ispăşire” nu este „să moară pentru păcatele altora”. Această expresie este folosită şi în cazul ţapului din Levitic 16, despre care se spune că „face ispăşire” (Lev. 16,10), lucru pe care ţapul, care nu era adus ca jertfă (şi care îl reprezenta pe Satana), nu putea să-l facă, dacă „ispăşirea” înseamnă „jertfă înlocuitoare”.

Este clar că, în acest context, verbul tradus cu „să facă ispăşire” are o semnificaţie mai largă decât cea obişnuită. În cazul acesta, răspunsul poate fi găsit în acelaşi verset, unde ni se spune că leviţii, prin îndeplinirea slujbei lor pentru Israel, aveau să-i apere de urgii. Cu alte cuvinte, prin lucrarea de slujire a leviţilor, copiii lui Israel erau ocrotiţi, ca mânia divină să nu se abată asupra lor „când se vor apropia de Sfântul Locaş” (Num. 8,19).

La fel ca preoţii, şi leviţii îndeplineau o slujbă în numele israeliţilor, o slujbă pe care aceştia nu puteau să o îndeplinească pentru ei înşişi. Prin urmare, ei aveau „să facă ispăşire” pentru popor, în acest sens mai larg.

Este adevărat că nimic din ceea ce putem face noi nu poate face ispăşire. Însă cum putem, prin îndeplinirea cu credincioşie a îndatoririlor noastre, să lucrăm asemenea leviţilor în favoarea poporului? Ce faci tu în biserica locală, în vederea progresului bisericii şi al misiunii ei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO