Când Moise a intrat în Sanctuar, la sfârşitul celor douăsprezece zile de dedicare a altarului din curte, putem presupune că în Sfânta Sfintelor era întuneric. Domnul a poruncit ca Aaron să aprindă cele şapte candele ale sfeşnicului. În limba ebraică, menorah, este derivat din cuvântul or, care înseamnă lumină (Num. 8,1-4).

Menorah (sfeşnicul), cu piciorul lui şi cu cele şase braţe laterale (câte trei de o parte şi de alta), era executat dintr-o singură bucată de aur bătut, în greutate de un talant. El avea forma unei ramuri de migdal stilizate (Ex.25,31-40). Candelele pentru untdelemn, care se aflau în vârful fiecărui braţ, erau umplute de preoţi de două ori pe zi: dimineaţa şi seara (Ex.30,7.8). „[Aaron] să aşeze candelele în sfeşnicul de aur curat, ca să ardă neîncetat înaintea Domnului.” (Lev. 24,4; sublinierea autorului)

4. Ce explicaţii ne oferă textele de mai jos cu privire la semnificaţia sfeşnicului?

Zah. 4,1-6 . 11-14 ______________________________________________________________________

Apoc. 4,2.5; 11,4 ______________________________________________________________________

Viziunea lui Zaharia ne lasă să înţelegem că untdelemnul care curgea în candelele sfeşnicului şi care le făcea să ardă era Duhul lui Dumnezeu (vers. 5, 6). Cuvântul ebraic pentru migdal (care apare aşa în unele traduceri în Ieremia 1,11.12, dar în versiunea Cornilescu este tradus cu „veghetor” – n. trd.) înseamnă „a veghea” sau „a trezi”. Literal, migdalul purta numele de „pomul vegherii” sau „pomul trezirii”, fiindcă era primul pom care „se trezea” la viaţă şi înflorea. În viziunea despre Sanctuarul ceresc, Ioan a văzut şapte lămpi de foc, care ardeau înaintea scaunului de domnie, despre care se spune că sunt „cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu” – modul lui Ioan de a se referi la Duhul Sfânt în diversele Lui roluri.

Astfel, poporul Israel aflat în pustie primea zi şi noapte asigurarea prezenţei lui Dumnezeu atât în prima despărţitură, cât şi în a doua despărţitură a Sanctuarului.

Ţi-a oferit Domnul dovezi cu privire la realitatea prezenţei Sale în viaţa ta? Adu-ţi aminte de situaţiile din trecut, când ai simţit prezenţa lui Dumnezeu într-un mod remarcabil. Te ajută aceste experienţe să rămâi statornic atunci când eşti ispitit să te laşi cuprins de teamă şi de întuneric? Vezi Psalmul 23.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO