Ca simbol, chivotul se afla în centrul închinării israeliţilor. El simboliza tronul ceresc al lui Dumnezeu. „…chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului oştirilor, care stă între heruvimi, deasupra chivotului” (2 Samuel 6,2). În Sfânta Sfintelor, slava vizibilă, Shekinah, care se afla între heruvimi, reprezenta prezenţa Domnului. Cele Zece Porunci de sub capacul ispăşirii, acoperit de heruvimi, mărturiseau despre voinţa divină, ele fiind temelia legământului dintre Dumnezeu şi poporul Său şi fundamentul moral al autorităţii şi conducerii Sale universale. Pe lângă faptul că stipula cerinţele drepte ale lui Dumnezeu, Legea le dădea închinătorilor posibilitatea de a înţelege câte ceva despre caracterul Său.

2. Citeşte Exod 25,22 şi Numeri 7,89 şi încearcă să-ţi imaginezi cum ar fi să ai o astfel de experienţă. Cum te-ai simţi dacă ai avea o relaţie atât de apropiată cu Dumnezeu? Ţi-ar fi teamă să nu fii nimicit complet, dacă te-ai apropia atât de mult de El? Vezi şi Ex. 20,19.

3. În ce sens putem afirma că astăzi ne putem apropia chiar mai mult de Dumnezeu? Evr. 4,14-16. Cum a reuşit Domnul Isus să facă posibilă această apropiere?

Este demn de observat faptul că Moise a intrat în Sanctuar ca să vorbească acolo cu Domnul. Însă, potrivit textului, Domnul i-a vorbit lui Moise. Adevărul este că cei mai mulţi dintre noi ştim cum să ne rugăm, ştim cum să-I vorbim Domnului, ştim cum să Îi aducem la cunoştinţă situaţia noastră, ştim cum să cerem diferite lucruri. Dar comuniunea nu este un monolog. În cele mai multe relaţii, ambele părţi comunică. Este oare altfel relaţia dintre noi şi Creatorul nostru? Desigur că nu.

De aceea, întrebarea care se pune este aceasta: Cât de dispuşi suntem să ascultăm glasul lui Dumnezeu atunci când El ne vorbeşte?

Ce experienţe ai avut până acum în ceea ce priveşte comuniunea cu Dumnezeu? Cum ţi-a transmis El voia Sa pentru tine? Ce lucruri te împiedică să ai o comuniune deplină cu Domnul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO