Dumnezeu a cerut ca întâii născuţi din Israel să-I fie consacraţi Lui, în amintirea eliberării poporului din robia egipteană, a morţii întâilor născuţi ai egiptenilor şi a eliberării întâilor lor născuţi, prin semnul sângelui pus pe uşorii uşii. (Exod 13,2.12-15)

7. „Să îi consacrăm lui Dumnezeu pe întâii noştri născuţi”? Un gând tulburător! Ce lecţie impresionantă putem învăţa de aici cu privire la cât de mult Îi datorăm Domnului, pentru că ne-a răscumpărat şi ne-a izbăvit? Ţinând seama de aceste lucruri, de ce mândria şi mulţumirea de sine sunt nişte păcate atât de mari?

Pe Muntele Sinai, Domnul a luat o hotărâre în privinţa întâilor născuţi ai israeliţilor: în locul lor, avea să-i primească pe leviţi (Num. 3,12.13). Din acest motiv era nevoie de numărătoarea leviţilor care, până la momentul acela, nu fuseseră număraţi odată cu restul poporului. Moise primeşte porunca de a număra bărbaţii leviţi de la vârsta de o lună în sus (vers. 14,15). Pentru ca schimbul să aibă loc, Moise i-a numărat apoi pe toţi întâii născuţi din popor, de la vârsta de o lună în sus. Numărul lor total a fost 22.273, cu 273 mai mulţi israeliţi întâi născuţi decât leviţi.

8. Ce trebuiau să facă israeliţii pentru ca aceşti 273 de întâi născuţi să fie răscumpăraţi? Cui i-a fost încredinţată suma adunată? Num. 3,46-51

În acelaşi timp, Domnul i-a dedicat pe leviţi lui Aaron şi urmaşilor lui preoţi; ei trebuiau să dea ajutor la serviciile de închinare şi să aibă grijă de Sfântul Locaş. Am putea afirma că ei au fost chemaţi la lucrarea de slujire a bisericii din pustie.

După sosirea în Ţara Făgăduinţei, leviţii au rămas legaţi în continuare de Sanctuar, îndeplinind mai multe sarcini (1 Cron. 23,27-32). Fiind răspândiţi în celelalte seminţii, unii dintre ei au devenit învăţători (2 Cron.17,7-9), alţii au devenit judecători (2 Cron. 19,8-11), oferindu-le israeliţilor învăţătură despre căile lui Dumnezeu.

Cum este ilustrată moartea înlocuitoare a Domnului Isus (Ioan 3,16) în aceste ritualuri de înlocuire? Ce înseamnă faptul că El S-a aşezat în locul tău? Fiindcă ştii acest lucru, cum ar trebui să fie viaţa ta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO