7. Ce aminteşte Ioan în versetul 11? Ce idee vrea să ne transmită, mai ales dacă ţinem cont de situaţia existentă în biserică, în care un conducător al bisericii se purta contrar principiilor lui Hristos?

3 Ioan

11 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.

Versetul 11 face trecerea spre celelalte versete ale epistolei. Este puntea care face legătura între ceea ce a spus despre Diotref şi ceea ce urmează să spună despre Dimitrie. Diotref este reprezentantul răului. El este un conducător arogant şi ambiţios şi ni se spune că el face răul. Dar Gaius poate să urmeze exemplul bun dat de Dimitrie.

8. Ce ştim despre Dimitrie? 3 Ioan 12

3 Ioan

12 Toţi, chiar şi Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; şi noi mărturisim despre el; şi ştii că mărturisirea noastră este adevărată.

În Fapte 19,23-29, este vorba despre Dimitrie, un argintar din Efes, răspunzător pentru răscoala pe care a stârnit-o când Pavel a venit să predice Evanghelia acolo. Nu avem niciun indiciu că este vorba despre acelaşi Dimitrie şi în 3 Ioan.

Faptele apostolilor 19

23 Pe vremea aceea, s-a făcut o mare tulburare cu privire la Calea Domnului.
24 Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei şi aducea lucrătorilor săi nu puţin câştig cu ele.
25 I-a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeaşi meserie, şi le-a zis: „Oamenilor, ştiţi că bogăţia noastră atârnă de meseria aceasta;
26 şi vedeţi şi auziţi că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat şi a abătut mult norod şi zice că zeii făcuţi de mâini nu sunt dumnezei.
27 Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreţ; dar şi că templul marii zeiţe Diana este socotit ca o nimica şi chiar măreţia aceleia care este cinstită în toată Asia şi în toată lumea este nimicită.”
28 Cuvintele acestea i-au umplut de mânie şi au început să strige: „Mare este Diana efesenilor!”
29 Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toţii într-un gând în teatru şi au luat cu ei pe macedonenii Gaiu şi Aristarh, tovarăşii de călătorie ai lui Pavel.

Dimitrie era un creştin dintre neamuri. Dimitrie îl susţinea pe apostolul Ioan şi probabil că era unul dintre tovarăşii lui de lucru sau unul dintre asistenţii lui. Probabil că Ioan dorea ca Dimitrie să fie prezent atunci când avea să stea de vorbă cu Diotref.

Poate că cel mai important principiu pe care îl putem extrage din acest verset despre Dimitrie se referă la puterea influenţei. Citeşte versetul din nou. Cine mărturiseşte despre credincioşia lui Dimitrie? Mărturiile despre Dimitrie veneau din mai multe direcţii. Ideea este că alţii observă dacă ducem o viaţă creştină, dacă suntem credincioşi. Alţii văd acest lucru şi pot aduce mărturie. Mai mult, ei pot fi influenţaţi de viaţa noastră. În final, viaţa noastră transmite într-un fel sau altul un mesaj care poate avea o influenţă pozitivă sau negativă. Aceasta nu înseamnă că suntem desăvârşiţi, că nu facem greşeli şi că nu este loc de mai bine. Dimpotrivă, înseamnă că oamenii sunt cu ochii pe noi, sunt atenţi la cuvintele pe care le folosim şi sunt influenţaţi de noi. Întrebarea este: Ce fel de mărturie dai?

Să presupunem că cineva ar trebui să scrie un raport despre tine şi despre comportamentul tău. Ce crezi că ar scrie? De ce? Meditează la implicaţiile răspunsului tău.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO