5. Ce principiu creştin important găsim în Marcu 9,35 ? Cum putem să-l aplicăm în viaţa noastră ?

Marcu 9

35 Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!”

După ce a apreciat lucrarea lui Gaiu , Ioan se pregăteşte să abordeze situaţia lui Diodref , conducătorul bisericii din care făcea parte Gaiu . Omul acesta cauza , fără îndoială , multe probleme şi Ioan era decis să stea de vorbă cu el la momentul potrivit .

6. Citeşte 3 Ioan 9 şi 10 . Care este problema cu acest om ? Din puţinele informaţii pe care le avem , ce putem înţelege despre atitudinea lui complet contrastantă cu viaţa creştină ? Vezi şi Is.14,13.14; Mat.12,37; 18,3-6; Fil.2,3.

3 Ioan

9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi.
10 De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţumeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe fraţi şi împiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească şi-i dă afară din biserică.

Isaia 14

13 Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,
14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Matei 12

37 Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”

Matei 18

4 De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.
5 Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu Mă primeşte pe Mine.
6 Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării.

Filipeni 2

3 Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.

Nu ştim exact cine era Diodref , dar ştim că el crea probleme . Membrii bisericii erau daţi la o parte sau chiar înlăturaţi din biserică , din cauză că se purtau creştineşte cu alţii. Mai mult decât atât , se pare că Diodref  încerca să-şi consolideze poziţia de conducător unic al comunităţii sau , cel puţin , pe aceea de conducător . Se pare că făcea confuzie între setea după putere şi râvna Evangheliei . El a respins cu aroganţă autoritatea apostolului Ioan şi a celorlalţi apostoli ; în plus , el s-a încumetat chiar să îl defăimeze pe Ioan .

Aceasta era un curent periculos , fiindcă se pare că Diodref dorea să fie independent de cei care supravegheau biserica la nivel general . Această atitudine putea să schimbe în mod semnificativ rânduielile bisericii şi rolul pe care îl aveau membrii bisericii .

Manifestăm şi noi într-o oarecare măsură atitudinea lui Diodref ? Suntem lacomi de putere ? Vorbim împotriva persoanelor care nu sunt pe placul nostru ? Am tras noi cumva concluzia greşită că ceea ce este cel mai bine pentru noi , individual , este bine şi pentru biserică în întregime ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO