Gaiu şi lucrarea lui în biserică(3 Ioan 5-8)

3. Citeşte 3 Ioan 5-8 . Ce lecţie importantă învăţăm de aici ?

3 Ioan

5 Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioşie în tot ce faci pentru fraţi şi pentru străini totodată.
6 Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu;
7 căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri.
8 Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.

În a doua epistolă , Ioan a abordat problema ospitalităţii şi  le-a atras atenţia credincioşilor să nu-i primească în casele lor pe cei care mergeau din loc în loc şi predicau erezii . Credincioşii adevăraşi nu îi pot susţine pe antihrişti.

În 3 Ioan , apostolul revine la problema ospitalităţii . De data aceasta , el aminteşte de nişte misionari care mergeau din loc în loc şi care aveau nevoie de ajutor . Ei predicau Evanghelia fără să primească nicio plată , dar aveau nevoie de un loc de găzduire peste noapte şi de hrană . Spre deosebire de misionarii eretici din 2 Ioan , misionarii aceştia erau oameni consacraţi lui Dumnezeu , în sensul deplin al cuvântului .

Gaiu îi susţinuse şi îi primise în casa lui . Misionarii fuseseră foarte impresionaţi de primirea lui şi îl laudaseră înaintea bisericii .

Aici este vorba despre ospitalitate , despre oferirea unui loc de dormit , şi , mai mult decât atât , despre principiul susţinerii lucrării de slujire şi a lucrării misionare . Ioan era mulţumit că Gaiu îi primise bine pe misionari . Prin aceasta , Gaiu arăta că este dispus să se sacrifice pentru lucrarea de vestire a Evangheliei . În acest sens , Gaiu trebuie să fie un exemplu pentru fiecare dintre noi . Domnul ne-a ales să vestim adevărul acesta în toată lumea .

4. Citeşte Apocalipsa 14,6 . Cine este acest înger şi cât de amplă este misiunea lui ?

Apocalipsa 14

6 Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

În calitate de creştini adventişti , trebuie să fim conştienţi de chemarea noastră de a susţine lucrerea de vestire a Evangheliei în toată lumea. Indiferent de poziţia pe care o avem , indiferent de rolul pe care îl îndeplinim , putem avea şi noi un aport .

În ce măsură te implici în lucrarea de răspândire a adevărurilor care ne-au fost încredinţate ? Ce altceva poţi să mai faci ? Cât timp şi câţi bani vrei să investeşti şi la ce plăceri eşti dispus să renunţi pentru a-i ajuta pe alţii să audă vestea cea bună despre Isus Hristos şi făgăduinţele revenirii Sale ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO