Prezbiterul şi Gaiu (3 Ioan 1-4;13-15)

Aceasta este una dintre puţinele epistole din Noul Testament (alături de Filimon , 1 şi 2 Timotei şi Tit ) care sunt adresate unei singure persoane , şi nu unei comunităţi .

Este interesant de notat faptul că Ioan se autodenumeşte  „prezbiterul” (3 Ioan 1), când el era apostol , nu prezbiter în biserica locală . De ce a folosit această denumire în dreptul său ? Există mai multe motive posibile, dintre care unele nu le exclud neapărat pe altele : (1) Titlul de prezbiter se poate referi la poziţie , la vârstă sau la amândouă . În cazul lui Ioan , probabil că este valabilă a doua semnificaţie . (2) Prin folosirea titlului de prezbiter , Ioan arată că scrisoarea nu este amicală , ci oficială .  (3) Titlul acesta impune respect şi arată autoritatea persoanei care îl poartă . (4) În 1 Petru 5,1, Petru se adresează prezbiterilor şi le spune că este „un prezbiter ca şi ei ” , cu toate că el era apostol. Probabil că Ioan foloseşte acelaşi sens . (5) Folosirea acestui titlu ne poate indica faptul că Ioan se adresează cu umilinţă şi colegialitate , atitudine care contrastează în mare masură cu atitudinea lui Diodref .

3 Ioan

1 Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.

1 Petru 5

1 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:

1. Ce aflăm despre Gaiu din 3 Ioan 1-4 ?

3 Ioan

1 Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.
2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.
3 A fost o mare bucurie pentru mine când au venit fraţii şi au mărturisit că eşti credincios adevărului şi că umbli în adevăr.
4 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.

Probabil că Ioan avea o relaţie bună cu Gaiu , întrucât îl numeşte preaiubitule şi îi spune că îl iubeşte cu adevărat . În versetele 1 şi 2 apar trei cuvinte derivate de la verbul „a iubi” , care descriu relaţia lui Ioan cu Gaiu .

2. Ce înseamnă pentru creştini dragostea faţă de fraţi ? Cum ne manifestăm această dragoste ? 1 Corinteni 13

1 Corinteni 13

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
9 Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;
10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13 Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Ioan se bucură că Gaiu umblă în adevăr ; el menţionează de două ori acest lucru în versetele 3 şi 4 şi spune că fraţii care l-au cunoscut pe Gaiu apreciau atitudinea lui creştinească şi stilul lui de viaţă . P e de altă parte , Ioan îşi doreşte mult să îl vadă curând şi să stea de vorbă cu el personal . Salutările transmise de Ioan din partea prietenilor şi salutările pe care i le transmite din partea sa dovedesc faptul că există un cerc de credincioşi care îl cunoşteau şi îl susţineau .

În ce măsură manifeşti în viaţa ta principiile pe care le prezintă Pavel în 1 Corinteni 13 ? Ce principii pui în practică ? Ce îmbunătăţiri poţi face ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO