În 1 Ioan, suntem lăsaţi să întrezărim Dumnezeirea: Tatăl (1 Ioan 2,16), Fiul (vers. 23) şi Duhul Sfânt (1 Ioan 5,6). Totuşi, în prim plan, Se află Isus şi Tatăl. Scrisoarea aceasta ne spune că Dumnezeu este lumină şi că întunericul (răul) nu se găseşte în El. Ne spune că Dumnezeu este drept şi că El este dragoste. Într-adevăr, capacitatea noastră de a iubi depinde de Dumnezeu, care este sursa dragostei. Relaţia lui Dumnezeu cu credincioşii este exprimată prin cuvântul „copilaşilor”, cuvânt care ne dezvăluie dragostea şi grija Sa faţă de noi. Pe scurt, 1 Ioan ne prezintă Dumnezeirea într-un mod pozitiv şi plin de speranţă.

1 Ioan 2

16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.

23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.

1 Ioan 5

6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.

Totodată, Epistola lui Ioan ne mai transmite şi altceva. Ea ne vorbeşte despre ceea ce face Domnul pentru noi. Pe aceasta ar trebui să se bizuiască speranţa şi curajul nostru.

1. Potrivit cu 1 Ioan, ce a făcut Dumnezeu pentru noi şi ce face El acum pentru noi?

1 Ioan 1

9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire

1 Ioan 2

1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

1 Ioan 2

27 Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.

1 Ioan 3

8 Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

1 Ioan 4

8 Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

1 Ioan 5

11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.

Ioan spune că Hristos a venit în trup omenesc şi a murit pentru noi; în felul acesta ne este oferită posibilitatea de a avea viaţa veşnică. În acelaşi timp, moar tea Sa a nimicit lucrările vrăjmaşului nostru, Diavolul. Potrivit cu 1 Ioan, Dumnezeu ne iartă păcatele, ne curăţeşte de ele şi ne dăruieşte viaţa veşnică. El ne dă încredere şi ne face copii ai Săi. Ideea principală este că nu putem fi mântuiţi decât prin Domnul Isus, care mijloceşte pentru noi prin sângele Său, prin jertfa Sa de pe cruce.

Există vreun aspect din viaţa ta pe care nu l-ai predat Domnului? Cu alte cuvinte, faci anumite lucruri care ştii în sufletul tău că sunt greşite, dar la care nu ai renunţat încă? Dacă da, depinde doar de tine să alegi să renunţi la ele. Dacă Duhul Sfânt te invită, ce te împiedică să iei această decizie chiar acum? Cu cât amâni mai mult, cu atât îţi va fi mai greu să te decizi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO