Dumnezeu ne păzeşte (1 Ioan 5,18.19)

În 1 Ioan 5,18.19, Ioan foloseşte de două ori cuvântul „ştim”. Ambele versete încep cu această certitudine. Totuşi Ioan nu are în vedere numai cunoaşterea.

5. La ce sau la cine se referă indirect apostolul? 1 Ioan 5,18.19

1 Ioan 5

18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.
19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.

În versetul 18, apare de două ori expresia „născut din Dumnezeu”: prima dată se referă la orice credincios adevărat, iar a doua oară se referă la Isus. Este important de notat că în greceşte verbul a naşte este folosit aici la două timpuri diferite. Oricine este născut din Dumnezeu (prima parte a textului) – aici verbul este la un timp care poate exprima efectul durabil al regenerării. Cel născut din Dumnezeu (a doua parte a textului) – verbul este la un timp care exprimă un singur eveniment, petrecut doar în trecut şi se referă la întruparea lui Isus. El S-a născut din Maria, în cetatea Betleem. Prima parte a textului se referă la experienţa oamenilor care se nasc din nou (Ioan 3,3.5; 1 Ioan 3,9). Faptul că Ioan foloseşte acelaşi cuvânt şi în dreptul lui Isus ne arată că El a venit printre noi şi S-a făcut la fel ca noi. Pe de altă parte, El este diferit de noi: este Fiul lui Dumnezeu într-un sens în care noi nu vom fi niciodată.

Ioan 3

3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

1 Ioan 3

9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

6. Ce încurajare ne transmit aceste versete?

Ambele versete amintesc de „cel rău”, termen care mai apare şi în 1 Ioan 2,13.14; 3,12. Este vorba de Satana. Ioan îl mai numeşte şi Diavolul (1 Ioan 3,8-10). După Apocalipsa 12,9, el este „şarpele cel vechi, Diavolul”. 1 Ioan 5,18.19 ne lasă să scrutăm puţin marea luptă dintre Hristos şi Satana. Această luptă este dezvăluită în cartea Apocalipsa, îndeosebi în capitolul 12. Însă 1 Ioan vorbeşte deja despre părţile aflate în conflict.

1 Ioan 2

13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.

1 Ioan 3

12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.

1 Ioan 3

8 Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.
10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.

Apocalipsa 12

9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

În versetele 18 şi 19, Ioan ne transmite ideea că lumea este sub stăpânirea celui rău. De partea cealaltă, se află ucenicii lui Isus împreună cu Dumnezeu Tatăl şi cu Domnul Isus. Aceşti credincioşi sunt ocrotiţi de El. Mântuitorul îi păzeşte şi nu îl lasă pe Satana să se atingă de ei. De aceea, ei pot să spună nu păcatului şi să se împotrivească ispitelor.

Versetul 19 afirmă că noi suntem din Dumnezeu. Putem avea încredere, întrucât avem o relaţie directă şi apropiată cu Dumnezeu şi suntem despărţiţi de lume. Putem să cerem împlinirea făgăduinţelor Lui, fiindcă suntem copiii Săi.

Ai simţit personal realitatea marii lupte? Cum poţi să-ţi însuşeşti aceste făgăduinţe ale biruinţei şi ale ocrotirii? Altfel spus, te împiedică faptele tale să te bucuri acum de împlinirea acestor făgăduinţe? Ce speranţă îţi inspiră gândul că Isus l-a biruit deja pe Satana pentru noi şi că ne oferă biruinţa Sa?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO