Îl cunoaştem cu adevărat pe Dumnezeu (1 Ioan 5,20,21)

Ioan foloseşte din nou cuvântul „ştim”. Îl cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Fiul lui Dumnezeu, Isus, a venit în lumea aceasta şi ni L-a descoperit pe Dumnezeu Tatăl. Cunoaşterea aceasta nu este doar intelectuală, ci este o cunoaştere care ne aduce într-o legătură strânsă cu Dumnezeu.

7. Potrivit cu 1 Ioan 5,20, cine este Cel ce este adevărat?

1 Ioan 5

20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

Am observat deja că, pe tot parcursul Epistolei sale, Ioan trece cu uşurinţă de la Tatăl la Fiul Său. În unele cazuri, pronumele personale El şi Lui pot face referire atât la Tatăl, cât şi la Fiul. Lucrul acesta nu ne surprinde, întrucât „oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl” (1 Ioan 2,23). În 1 Ioan 5,20, cuvântul adevărat se repetă de trei ori. Prima dată, este aplicat în dreptul lui Dumnezeu Tatăl: Isus a venit şi ne-a ajutat să-L cunoaştem pe Tatăl, cel puţin într-o anumită măsură.

1 Ioan 2

23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.

A doua oară, cuvântul adevărat este pus în dreptul lui Isus: „Noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui”. Ultima parte a textului pare a fi o explicaţie a primei părţi: Fiul lui Dumnezeu este Cel ce este adevărat. Cuvântul adevărat se găseşte în 1 Ioan 2,8 şi face referire la Fiul (vezi şi Apoc. 3,7.14), dar este şi o caracteristică a Tatălui (Ioan 7,28).

1 Ioan 2

8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.

Apocalipsa 3

7 Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide:
14 Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:

Ioan 7

28 Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt! Eu n-am venit de la Mine însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi.

A treia oară, cuvântul adevărat apare în propoziţia: „El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.” Aici poate fi vorba despre Dumnezeu Tatăl, despre Domnul Isus sau despre amândoi. Părerile comentatorilor sunt împărţite. În orice caz, este numai normal să se refere şi la Domnul Isus.

8. Ce ne spune 1 Ioan 5,21 şi cum putem aplica acest principiu la viaţa noastră?

1 Ioan 5

21 Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.

Până aici, Ioan nu a amintit deloc despre idolatrie. El a combătut concepţiile false despre Isus Hristos şi influenţa lor asupra membrilor bisericii care nu au părăsit biserica. De ce introduce aici, la finalul epistolei, ca ultim îndemn, o temă pe care nu a abordat-o anterior? Probabil că Ioan socoteşte că părerile greşite despre Hristos înseamnă idolatrie. Aşadar, idolatria este asociată cu învăţăturile antihriştilor despre Dumnezeu şi despre Isus. Înţelegerea pe care o aveau ei despre Dumnezeire poate fi considerată o închinare la dumnezei falşi, introdusă în locul închinării la Dumnezeu, care le oferă tuturor credincioşilor adevăraţi, prin Isus, viaţa veşnică şi încrederea.

Scrie un paragraf în care să descrii ce „ştii” despre natura şi caracterul lui Dumnezeu. Citeşte paragraful în grupă. Ce lucruri nu ştii despre Dumnezeu? Ce lucruri ţi-ai dori să afli despre El?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO