Consecinţa credinţei în Isus (1 Ioan 5,11.12)

Dumnezeu i-a oferit omenirii un dar minunat. Darul acesta este viaţa veşnică (1 Ioan 5,11.12). El poate fi primit numai prin Isus Hristos. Cum putem să intrăm în posesia acestui dar? Prin acceptarea mărturisirii lui Dumnezeu despre Fiul Său, adică prin credinţa în Isus ca Dumnezeu şi Mântuitor.

1 Ioan 5

11Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
12Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.

6. Ce ne învaţă Evanghelia lui Ioan despre viaţa veşnică?

Ioan 3

16Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Ioan 3

36Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

Ioan 5

24Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

Ioan 6

54Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

Ioan nu discută la nivel teoretic despre credinţa în Isus, despre persoana Sa şi despre motivul pentru care putem primi mărturisirea lui Dumnezeu. Discuţia lui are un scop practic evident: primirea vieţii veşnice prin Fiul lui Dumnezeu. Adversarii lui Ioan – care puneau la îndoială realitatea divinităţii lui Hristos sau realitatea întrupării Lui, sau care încercau să separe natura Sa divină de natura umană – aveau o concepţie diferită despre Isus şi nu credeau în El aşa cum cere Biblia. Ei nu credeau în Isus aşa cum este El înfăţişat în Scriptură şi, aşadar, nu aveau viaţa veşnică. Chiar dacă pretindeau că au viaţa veşnică, cunoştinţe superioare şi sentimentul că deţin viaţa veşnică, pretenţiile lor erau false.

7. Ce declaraţie este făcută în 1 Ioan 5,11.12?

1 Ioan 5

11Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
12Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.

Ioan afirmă lămurit că aceia care nu Îl au pe Fiul lui Dumnezeu nu au viaţa, iar aceia care Îl au, au viaţa veşnică. El foloseşte cuvinte tranşante, pline de implicaţii extraordinare pentru toată omenirea. De aceea nu este de mirare că aspectele legate de mântuire sunt atât de importante. Ele reprezintă în mod efectiv o problemă de viaţă şi de moarte şi, chiar mai mult, de viaţă veşnică şi de moarte veşnică. Este o problemă foarte serioasă.

Ce se întâmplă cu oamenii care nu au avut şansa de a auzi Evanghelia prezentată în mod clar? Vor fi ei în mod automat pierduţi? Când încerci să dai un răspuns la această întrebare, nu uita că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii, fără deosebire. Cum poţi să te deprinzi să ai mai multă încredere în Domnul în ceea ce priveşte această întrebare dificilă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO