Isus şi mărturisirea lui Dumnezeu (1 Ioan 5,9.10)

Apa şi sângele sunt primul şi al doilea martor al faptului că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Al treilea martor este Duhul Sfânt (1 Ioan 5,6.8). Potrivit cu Evanghelia după Ioan, Isus a anunţat că Duhul Sfânt va mărturisi despre El (Ioan 15,26).

1 Ioan, 5
6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
8 Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor.

Ioan, 15
26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

De ce este nevoie de aceşti martori? În Vechiul Testament era nevoie de doi sau trei martori ca să se confirme un fapt (Deut. 19,15). Ioan se pare că vrea să demonstreze că încrederea noastră în Isus are o temelie sigură. El vrea să ne arate că avem argumente temeinice pentru care să credem.

Deuteronomul, 19
15 Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori.

4. Ce ne spune apostolul în 1 Ioan 5,9.10? Ce vrea el să credem?

1 Ioan, 5
9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea, pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea, pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.

______________________________________________________________________________________________

Pentru Ioan, ideea de a aduce mai multe mărturii sau martori în favoarea lui Isus este destul de importantă. Evanghelia lui mai aminteşte şi altele: mărturia lui Ioan Botezătorul (Ioan 1,6.7), mărturia personală a lui Isus (Ioan 3,32), mărturia femeii samaritence (Ioan 4,39), mărturia faptelor lui Isus (Ioan 5,36), mărturia Scripturii (vers. 39), mărturia lui Dumnezeu Tatăl (Ioan 8,18), mărturia oamenilor care au fost prezenţi la învierea lui Lazăr (Ioan 12,17), mărturia Duhului Sfânt (Ioan 15,26) şi mărturia sa (Ioan 21,24). Iată o pleiadă impresionantă de martori. Ioan vrea să arate că avem mărturii convingătoare, pentru ca să credem în Isus.

Ioan, 1
6 A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
7 El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.

Ioan, 3
32 El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi totuşi nimeni nu primeşte mărturia Lui.

Ioan, 4
39 Mulţi Samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.”

Ioan, 5
36 Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările, pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea, pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.

Ioan, 8
18 deci despre Mine însumi, mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”

Ioan, 12
17 Toţi cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt şi-l înviase din morţi, mărturiseau despre El.

Ioan, 15
26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Ioan, 21
24 Ucenicul acesta este cel ce adevereşte aceste lucruri, şi care le-a scris. Şi ştim că mărturia lui este adevărată.

Mărturisirea Tatălui, care apare în textul nostru, a fost interpretată în mai multe feluri. Cel mai potrivit este să o asociem cu mărturisirea întreită, menţionată în versetele anterioare. Prin urmare, vom înţelege că această mărturisire întreită înseamnă în esenţă mărturisirea lui Dumnezeu.

Ioan spune că, dacă suntem dispuşi să primim mărturisirea oamenilor, cu atât mai mult ar trebui să fim dispuşi să primim mărturisirea lui Dumnezeu Însuşi. De multe ori, punem preţ pe ceea ce ne spun oamenii în cărţi sau în emisiuni TV, chiar dacă nu avem un motiv temeinic să credem ceea ce ne spun. Cu cât mai mult ar trebui să primim mărturisirea lui Dumnezeu şi să credem în Isus, aşa cum este El înfăţişat în Noul Testament!

Dumnezeu este vrednic de încredere şi adevărat (1 Ioan 5,20). Dacă nu acceptăm mărturisirea Lui, Îl facem mincinos pe Dumnezeu, ceea ce constituie o acuzaţie foarte gravă.

1 Ioan, 5
20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

Care sunt argumentele pe care le ai ca să crezi în Dumnezeu, în Domnul Isus, în speranţa pe care ne-o transmite mesajul Bisericii Adventiste? Recapitulează aceste argumente, notează-le, roagă-te şi prezintă-le înaintea grupei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO