Definiţia dragostei (1 Ioan 3,11-16; 4,7-16)

2. Ioan vorbeşte mult despre dragoste în aceste pasaje. Cum defineşte sau cum explică el dragostea? 1 Ioan 3,12-16; 4,7-10.16.

1 Ioan, 3
12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău, şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.
13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea.
14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte.
15 Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el.
16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.

1 Ioan, 4
7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.
8 Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.
16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.

_________________________________________________________________________________________________

Este interesant că Ioan nu intenţionează să ofere o definiţie lexicală a dragostei. Dimpotrivă, el porneşte mai întâi de la exemplul lui Cain, ca să arate ce nu este dragostea. Exemplul negativ este urmat de un exemplu pozitiv. Isus Şi-a dat viaţa pentru noi. Tatăl L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire. El L-a trimis să fie Mântuitorul lumii. Aceasta este cea mai profundă semnificaţie a dragostei. Dragostea înseamnă să faci tot ce este necesar ca să-i ajuţi pe ceilalţi, chiar dacă aceasta presupune sacrificiu de sine. Prin urmare, cât de mult contrastează această dragoste cu fapta lui Cain! În acelaşi timp, dragostea înseamnă a ierta şi a uita trecutul. Pentru Isus, dragostea a însemnat o renunţare totală la Sine pentru binele altora.

Însă dragostea nu este doar un spectacol ce trebuie urmărit. Ea trebuie să aibă un impact asupra celorlalţi. Dacă cineva ar sări în apă şi s-ar îneca doar pentru a-şi demonstra dragostea, fapta aceasta nu ar avea niciun sens. Însă, dacă persoana care a sărit în apă şi-a pierdut viaţa pentru ca altcineva să trăiască, aceasta este dragoste.

Caracterul şi lucrarea Dumnezeirii, aşa cum au fost ele dezvăluite în Planul de Mântuire, în care Isus Şi-a dat viaţa pentru noi, constituie cea mai bună definiţie a dragostei.

Dragostea creştină îşi are sursa în dragostea lui Dumnezeu. A rămâne în dragoste înseamnă a te bucura de o relaţie apropiată cu Dumnezeu. În înţelegerea biblică nu există dragoste care să nu vină de la Dumnezeu (1 Ioan 4,7). Totuşi afirmaţia că „oricine iubeşte este născut din Dumnezeu” poate fi răstălmăcită. Ea trebuie interpretată în contextul întregii epistole. Potrivit cu 1 Ioan 3,23, credinţa adevărată şi dragostea sunt strâns legate una de cealaltă; iar potrivit cu 1 Ioan 5,2, dragostea şi păzirea poruncilor sunt, de asemenea, strâns legate una de cealaltă. Oricine poate să spună că Îl iubeşte pe Dumnezeu, însă Ioan ne arată cum putem să manifestăm această dragoste.

1 Ioan, 4
7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan, 3
23 Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

1 Ioan, 5
2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.

Dă câteva exemple de moduri de manifestare a dragostei faţă de ceilalţi. Cine şi-a manifestat dragostea în aceste moduri? Ce au făcut aceşti oameni în mod concret? Ce ai învăţat de la ei despre adevărata semnificaţie a dragostei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO