Două pasaje despre dragoste (1 Ioan 3,11-24; 4,7 – 5,4)

Pasajul pe care l-am studiat săptămâna trecută se încheia cu afirmaţia că putem să-i recunoaştem pe copiii lui Dumnezeu din faptul că ei fac ceea ce este bine şi îşi iubesc fraţii şi surorile în Domnul (1 Ioan 3,10). Versetul acesta face trecerea la tema dragostei, care este abordată în restul epistolei.

1 Ioan, 3
10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.

1. Care sunt asemănările dintre 1 Ioan 3,11-24 şi 1 Ioan 4,7-5,4?

1 Ioan, 3
11 Căci vestirea, pe care aţi auzit-o de la început, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;
12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău, şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.
13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea.
14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte.
15 Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el.
16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.
17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?
18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.
19 Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr, şi ne vom linişti inimile înaintea Lui,
20 ori în ce ne osândeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, şi cunoaşte toate lucrurile.
21 Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu.
22 Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.
23 Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.
24 Cine păzeşte poruncile Lui, rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat.

1 Ioan, 4
7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan, 5
4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.
________________________________________________________________________________________________

Aceste două pasaje sunt extraordinar de asemănătoare. În ambele se repetă de mai multe ori îndemnul „să ne iubim unii pe alţii” (1 Ioan 3,11.23; 4,7.11.12). Ambele accentuează că trebuie să-i iubim pe ceilalţi credincioşi şi ne atrag atenţia să nu îi urâm pe fraţii şi pe surorile noastre. De asemenea, ele scot în evidenţă dragostea lui Dumnezeu pentru noi.

1 Ioan, 3
11 Căci vestirea, pe care aţi auzit-o de la început, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;
23 Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

1 Ioan, 4
7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.
11 Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.
12 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.

Tema principală a pasajului din 1 Ioan 3,11-24 este dragostea unii faţă de alţii; aici verbul a iubi apare de cinci ori, iar substantivul dragoste de două ori. În celălalt pasaj, verbul a iubi apare de 19 ori, iar substantivul dragoste, de 13 ori, tema fiind abordată pe larg: suntem chemaţi să-i iubim nu numai pe copiii lui Dumnezeu, ci şi pe Dumnezeu Însuşi. Pe de altă parte, mai întâi Dumnezeu ne-a iubit pe noi şi ne mai iubeşte încă.

Totodată, 1 Ioan 4,7-5,4 trebuie înţeles în lumina contextului discuţiei despre antihrişti, care aveau concepţii greşite despre Domnul Isus. Pasajul spune că Isus este Fiul lui Dumnezeu (1 Ioan 4,15) şi Hristosul (1 Ioan 5,1), că El S-a făcut jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre şi că este Mântuitorul lumii. Numai prin El şi prin ceea ce a făcut El pentru noi putem înţelege mai profund dragostea lui Dumnezeu. Altfel spus, numai atunci când vom înţelege ce s-a întâmplat la cruce şi faptul că Hristos a purtat pedeapsa pentru păcatele noastre, vom ajunge să Îl iubim pe Dumnezeu aşa cum se cuvine.

1 Ioan, 4
15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.

1 Ioan, 5
1 Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.

Citeşte din nou pasajele studiate azi. Care argumente consideri că sunt cele mai convingătoare pentru tine? Ce idei te impresionează cel mai mult? Care este starea ta spirituală în comparaţie cu ceea ce scrie Ioan aici? În ce măsură reflecţi faţă de alţii dragostea pe care ţi-a arătat-o Dumnezeu? Ce schimbări trebuie să faci, ca să manifeşti mai bine dragostea Sa?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO