6. Cum putem să armonizăm 1 Ioan 3,6.8.9 cu 1 Ioan 1,6 2,1.2?

1 Ioan, 3
6 Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.
8 Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
9 Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

1 Ioan, 1
6 Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

________________________________________________________________________________________________

1 Ioan 3,6 şi 9 conţin nişte afirmaţii tari şi uluitoare. Se declară că acela care rămâne în Isus şi care este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte. Iată o afirmaţie tranşantă. Creştinii s-au împotmolit în aceste afirmaţii şi au încercat să găsească explicaţii. În definitiv, care creştin adevărat nu s-a confruntat în viaţă cu realitatea păcatului?

1 Ioan, 3
6 Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.
9 Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

Un lucru este cert, şi anume acela că apostolul Ioan nu se contrazice. În capitolul 1, el spune că oamenii care pretind că nu au păcat, se înşală. În capitolul 2, el ne arată că ţinta noastră este aceea de a nu păcătui, însă adaugă că, dacă totuşi păcătuim, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos. Pasajul de astăzi trebuie interpretat în lumina discuţiei anterioare pe tema păcatului: creştinii stau departe de păcat, dar dacă totuşi păcătuiesc, ei îşi mărturisesc greşelile şi primesc iertarea divină.

Comentatorii au încercat să rezolve în mai mult feluri aparenta contradicţie dintre aceste versete. Menţionăm aici două explicaţii:

1. Ioan înfăţişează idealul atât în 1 Ioan 3,6.8.9, cât şi în 1 Ioan 2,1. Deosebirea este că în 1 Ioan 3 nu mai sunt acordate circumstanţe atenuante. Unul dintre motive ar fi că Ioan vrea ca ascultătorii şi cititorii lui să înţeleagă clar problema păcatului. Păcatul nu poate fi privit cu uşurinţă. Urmaşii lui Hristos nu pot să se joace cu păcatul.

1 Ioan, 3
6 Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.
8 Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
9 Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

2. Verbul a păcătui este la timpul prezent, care, în unele situaţii, exprimă acţiuni continue. De aici putem înţelege că ucenicii nu pot trăi într-o stare continuă de păcat. Ei mai cad în păcat uneori, însă ei s-au despărţit de păcat şi nu mai duc o viaţă de păcat. Ei nu se mai află sub stăpânirea păcatului. În limba engleză, New International Version redă această idee şi traduce verbul cu a continua să păcătuiască.

Indiferent ce interpretare acceptăm, capitolul 3 trebuie înţeles în lumina capitolelor 1 şi 2. Păcatul este o realitate, însă creştinii nu au de ales decât să-l elimine din viaţa lor, oricât i-ar costa aceasta.

Da, eşti păcătos. Nicio îndoială. Întrebarea este: Cât de mult efort depui în lupta împotriva păcatului din viaţa ta? În ce măsură îţi justifici stilul de viaţă prin răspunsul la această întrebare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO