4. Ce ne spun textele următoare despre Domnul Isus şi despre scopul primei Sale veniri? 1 Ioan 1,2; 3,5.8.

1 Ioan, 1
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată;

1 Ioan, 3
5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.
8 Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

_______________________________________________________________________________________________

La prima Sa venire, Domnul Isus a venit în trup omenesc. El a venit ca să rezolve problema păcatului şi să nimicească lucrările Diavolului. Prin urmare, credincioşii nu mai au nicio legătură cu păcatul sau cu iniţiatorul acestuia, Diavolul. Dacă facem cauză comună cu păcatul, noi trecem de partea lui Satana şi Îl respingem pe Domnul.

5. 1 Ioan 3,5 ne spune că Isus S-a arătat ca să ne ia păcatele. Declaraţia aceasta pare a face aluzie la Ioan 1,29. Cum a îndeplinit Mântuitorul această misiune? Evr. 9,26.28; 1 Ioan 2,2; 4,10; Apoc. 1,5.6.

1 Ioan, 3
5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.

Ioan, 1
29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

Evrei, 9
26 fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.
28 tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.

1 Ioan, 2
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

1 Ioan, 4
10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Apocalipsa, 1
5 şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său,
6 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
______________________________________________________________________________________________

1 Ioan 3,5 nu ne spune cum anume „ne-a luat” Isus păcatele. Totuşi, contextul mai larg al Primei epistole şi Evanghelia lui Ioan ne explică lămurit că Isus a făcut acest lucru prin moartea Sa pe cruce. În Evrei ni se spune clar că Isus a şters păcatul prin jertfa pe care a adus-o, iar Apocalipsa ne învaţă că El ne-a eliberat de păcatele noastre prin sângele Său.

1 Ioan, 3
5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.

Prima parte din 1 Ioan 3,5 arată indirect spre cruce, iar partea a doua subliniază că în Isus nu este păcat, condiţie necesară pentru ca moartea Sa pe cruce să ne poată mântui.

Antihriştii amintiţi în 1 Ioan se pare că nu au înţeles deplin valoarea reală a crucii şi a morţii înlocuitoare care a avut loc acolo. Câtă nesăbuinţă! Moartea Domnului Hristos pentru noi, prin care El a îndurat pedeapsa pentru toate păcatele noastre, reprezintă temelia Planului de Mântuire. Moartea Sa era singura cale, singura posibilitate ca oamenii să fie mântuiţi şi să primească făgăduinţa vieţii veşnice. A nu ţine seama de acest fapt înseamnă a pierde cu totul semnificaţia Evangheliei.

Cum te ajută jertfa lui Hristos pe cruce să lupţi împotriva păcatului, a vinovăţiei, a fricii şi a lipsei de încredere? Cum poţi să te bucuri mai mult de speranţa şi de făgăduinţele pe care le avem prin El, pentru a primi nu numai iertare, ci şi putere de a birui?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO