1. Ce făgăduinţă minunată se găseşte în 1Ioan 3,1 ? Ce implicaţii are ea ? Ce speranţă ne inspiră ? Vezi şi Ioan 1,12 ; 1Ioan 2,29 ; 3,9 .

1 Ioan, 3
1 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.

Ioan, 1
12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;

1 Ioan, 2
29 Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.

1 Ioan, 3
9 Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

________________________________________________________________________________________________

1 Ioan 3,1 ne vorbeşte despre o naştere spirituală ; Ioan 1,12 subliniază că noi devenim copiii lui Dumnezeu prin credinţă . 1 Ioan 3,1 pune accentul pe faptul că noi suntem deja copii ai lui Dumnezeu . Dumnezeu a luat iniţiativa aceasta . Naşterea din nou este lucrarea Sa , nu lucrarea noastră . Noi nu putem să facem nimic pentru ca să ne naştem din nou sau să fim adoptaţi în familia lui Dumnezeu . De asemenea , nu trebuie să ne îngrijorăm în privinţa statutului nostru de copii ai lui Dumnezeu , atâta timp cât păstrăm relaţia cu El. Relaţia aceasta seamănă cu relaţia apropiată dintre un tată şi copilul lui . Un tată adevărat are grijă de copiii săi , îi iubeşte şi şi-ar da viaţa pentru ei .

Meditează câteva minute la implicaţiile făgăduinţei că noi suntem copiii lui Dumnezeu . La ultima numărătoare , au ieşit la socoteală peste patru sute de miliarde de galaxii vizibile în univers , fiecare dintre ele având la rândul său miliarde de stele . Cine ştie câte planete există în aceste galaxii şi câte dintre ele sunt locuite de fiinţe inteligente ! Dacă ţinem cont de mărimea universului în comparaţie cu planeta noastră sau , mai mult , în comparaţie cu fiecare fiinţă umană , cum să nu rămânem uimiţi că Dumnezeu , Cel care a creat toate acestea , ne iubeşte şi ne-a numit copiii Lui ? Ce perspectivă minunată asupra sensului vieţii noastre ne deschide această făgăduinţă ! Ce speranţă , ce asigurare , ce încredere ar trebui să avem în viitor , indiferent de situaţiile dificile prin care trecem acum ! Dumnezeu , Creatorul a tot ce există , ne iubeşte , are grijă de noi şi ne numeşte copiii Lui ! Versiunea în limba engleză , New International Version , traduce liber 1Ioan 3,1 , dar surprinde bine sensul textului : ”Vedeţi ce dragoste a revărsat Tatăl peste noi … ”

Meditează la implicaţiile ideii că Dumnezeu există şi că , mai mult de atât , El ne iubeşte , are grijă de noi şi chiar a murit pentru noi . Ce efect ar trebui să aibă această realitate asupra vieţii noastre ? De ce ar trebui să aibă un efect ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO