Pentru studiul de săptămâna aceasta , citeşte : Gen.3,5 ; Ps.51,4 ; Is.1,2 ; Ioan.1,12 ; Evr.9,26.28 ; 1Ioan.3,1-10.

Sabat după-amiază

Text de memorizat : ” Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl , să ne numim copii ai lui Dumnezeu ! Şi suntem . Lumea nu ne cunoaşte , pentru că nu l-a cunoscut nici pe El . ” (1Ioan3,1)

Un nou convertit a venit la un predicator şi i-a spus : ” Oricât m-aş ruga , oricât m-aş strădui , tot nu sunt credincios Domnului . Simt că îmi pierd mântuirea. ” Predicatorul i-a răspuns : ” Vezi căinele acesta de aici ? Este câinele meu . Este dresat : nu face niciodată mizerie ; mă ascultă şi îmi ţine companie . Am un băieţel care acum se află în bucătărie . El face mizerie , împrăştie mâncarea peste tot , îşi murdăreşte hainele şi îmi dă de lucru . Dar cine v-a moşteni averea mea ? Nu câinele , ci băiatul va fi moştenitorul meu . Tu eşti moştenitorul Domnului Isus Hristos , fiindcă El a murit pentru tine . ” Noi suntem copii lui Dumnezeu şi moştenitorii Împărăţiei Sale , nu datorită desăvârşirii noastre , ci datorită harului Său .

Săptămâna aceasta vom analiza îndeaproape această făgăduinţă .

O privire asupra studiului

Ce înseamnă să fii un ” copil al lui Dumnezeu ” ? În ce aspecte trebuie să ne asemănăm cu Dumnezeu ? Cum defineşte Ioan păcatul ? Ce a făcut Isus în privinţa păcatului , cu ocazia primei Sale veniri ? Cum să înţelegem cuvintele lui Ioan : ” oricine este născut din Dumnezeu , nu păcătuieşte ” (1Ioan 3,9)

Pentru studiul Bibliei la rând : Isaia 59Ieremia 16

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO