Consecinţe şi responsabilităţi (1Ioan 3,2.3)

1Ioan 3,1 este o introducere la gândurile cu care se continuă pasajul pe care îl vom studia săptămâna aceasta . Textul ne vorbeşte despre consecinţele acestei relaţii de tip tată/copil şi despre responsabilităţile care decurg din ea . Ca rezultat al relaţiei lor cu Dumnezeu , credincioşii duc o viaţă curată şi nu se mai află sub stăpânirea păcatului (vers.3-10). Totuşi se subliniază mai întâi că noi Îl vom vedea şi vom fi ca El .

1 Ioan, 3
1 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.

Noi ştim că acum suntem copii ai lui Dumnezeu şi de aceea ştim că ne aşteaptă un viitor extraordinar , chiar dacă nu cunoaştem toate detaliile . Gândul că Îl vom vedea pe Dumnezeu şi că vom fi ca El ar trebui să ne umple cu bucurie şi încredere şi , în acelaşi timp , cu veneraţie şi uimire .

2. Care este deosebirea dintre dorinţa lui Satana şi a Evei de a fi ca Dumnezeu (Gen.3,5;Is.14,14 şi Ezech.28,2) şi făgăduinţa din 1Ioan 3,2 că vom fi ca El ?

Geneza, 3
5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”.

Isaia, 14
14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.’

Ezechiel, 28
2 „Fiul omului, spune voievodului Tirului: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că ţi s-a îngâmfat inima şi ai zis: ,Eu sunt Dumnezeu, şi şed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijlocul mărilor’, măcar că nu eşti decât om şi nu eşti Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca şi când ai fi Dumnezeu.

_________________________________________________________________________________________________

Satana a vrut să fie ca Dumnezeu în ceea ce priveşte puterea şi probabil că şi-a dorit să primească închinare din partea tuturor fiinţelor create . Însă el nu şi-a dorit să fie ca Dumnezeu în ceea ce priveşte caracterul . Dorinţa lui de a avea autoritatea lui Dumnezeu nu i-a întărit relaţia cu Dumnezeu , ci , dimpotrivă , a întrerupt-o şi a distrus-o .

Creştinii vor fi ca Dumnezeu , dar ei nu-şi doresc să Îi ia locul . Ei vor să fie ca El în ceea ce priveşte dragostea faţă de alţii , slujirea altruistă , manifestarea unor gânduri curate şi a unor fapte neprihănite . Ei respectă diferenţa fundamentală dintre Creator şi fiinţa creată şi nu vor să o desfiinţeze . Nazuinţa lor este dragostea , nu puterea . După cum vedem în viaţa Domnului Isus , a fi ca Dumnezeu înseamnă a te dărui total şi dezinteresat binelui altora . El a venit să ne arate cum este Tatăl . ” De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut , Filipe ? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl . Cum zici tu dar : < Arată-ne pe Tatăl > ? ” (Ioan 14,9)

Gândeşte-te la contrastul uriaş dintre caracterul Domnului Isus şi caracterul lui Satana . Satana , o fiinţă creată , a căutat să ocupe o poziţie mai înaltă decât aceea pe care o avea , dintr-un motiv cu totul personal şi egoist , în timp ce Fiul lui Dumnezeu , Creatorul , a ales ” să se dezbrace pe Sine Însuşi ” (Fil.2,7) pentru binele altora . Care este înclinaţia ta firescă : să fii ca Hristos sau să fii ca Satana ? Dacă este cea din urmă , cum poţi să te schimbi ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO