Să umblăm în lumină: respingerea antihriştilor

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Ioan 15,4-10; Fapte 2,15-17; Evr. 1,1.2; 2 Tes. 2,3.4; 1 Ioan 2,18-29; 4,1-6.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.” (1 Ioan 2,23)

Biserica s-a confruntat cu învăţături false şi erezii încă de la începutul existenţei ei. Pavel i-a avertizat pe conducătorii bisericii din Efes cu privire la apariţia unor „lupi răpitori” care aveau să atace „turma” şi cu privire la învăţătorii mincinoşi, ridicaţi din mijlocul lor, care aveau să-i amăgească pe membrii bisericii (Fapte 20,29.30). Şi Domnul Isus a avertizat că vor apărea hristoşi şi profeţi mincinoşi (Mat. 24,5.11.24). Biserica de azi se confruntă cu ei.

Faptele apostolilor, 20
29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma;
30 şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.

Matei, 24
5 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi.
11 Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.
24 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

În Apocalipsa 13, fiara care a ieşit din mare este descrisă ca fiind o contrafacere a lui Isus. De aceea, comentatorii au numit-o Antihristul (anti, în greceşte, înseamnă „în locul”). Un fapt interesant este că Ioan vorbeşte şi în prima lui epistolă despre antihrist/antihrişti. Cine sunt ei? Care sunt învăţăturile lor?

Săptămâna aceasta vom analiza ce ne spune Ioan şi vom încerca să extragem câteva lecţii pentru noi.

O privire asupra studiului

Ce înseamnă „ceasul de pe urmă”(1 Ioan 2,18)? Cu privire la ce pericol îi avertizează Ioan pe cititorii lui? Există vreo deosebire între Antihrist şi antihrişti? Ce vrea Ioan să ne spună când ne îndeamnă să rămânem în Hristos? Cum trebuie să cerceteze creştinii duhurile?

1 Ioan, 2
18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

Pentru studiul Bibliei la rând: Isaia 34 58

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO