Citeşte capitolul „Spiritul lumesc în biserică”, pag. 191-193, din Mărturii, vol. 2, de Ellen G. White.

Aceia care poartă numele de creştini cheltuiesc anual sume uriaşe în îngăduinţe dăunătoare şi inutile, în timp ce sufletele pier, alergând după Cuvântul vieţii. Dumnezeu este jefuit în zecimi şi daruri, în timp ce ei consumă pe altarul poftei distrugătoare mai mult decât dau pentru ajutorarea săracilor sau pentru susţinerea Evangheliei… Lumea este sclava îngăduinţei de sine. ’Pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii’ stăpânesc mulţimile. Însă urmaşii lui Hristos au o chemare mai sfântă… În lumina Cuvântului lui Dumnezeu, suntem îndreptăţiţi să declarăm că nu poate fi adevărată acea sfinţire care nu rodeşte o renunţare la tendinţele păcătoase şi la plăcerile lumii.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 419 (Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2008).

Pasajul acesta ne transmite următoarele: creştinii adevăraţi au o relaţie strânsă cu Dumnezeirea, dau dovadă de ascultare din dragoste, au primit puterea de a birui răul, iar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei. Păcatele lor au fost iertate. Ei nu iubesc lumea, ci resping ceea ce este potrivnic lui Dumnezeu şi lucrării Sale.

Întrebări pentru discuţie

1. Lumea noastră este efemeră. Ea nu va dura la infinit; chiar şi ştiinţa, cu toate deficienţele ei, ne confirmă acest fapt. Totuşi ce speranţă ne dă Biblia?
2. Unii oameni ţin seama de sfatul de a nu iubi lumea şi se izolează de ea cât mai mult posibil, locuind în mănăstiri sau în comunităţi care sunt cu totul separate de modelul „lumesc”. Este bună ideea aceasta? Este rea? Poate fi bună în unele cazuri? Discutaţi.
3. Discutaţi în cadrul grupei, pornind de la răspunsurile pe care le-aţi dat la întrebarea din secţiunea de marţi, despre ce înseamnă să Îl cunoşti pe Dumnezeu.
4. Care sunt lucrurile din lume care, în ele însele, e posibil să nu fie rele şi nu ne împiedică să Îl cunoaştem pe Dumnezeu, dar care ajung rele din cauza modului în care sunt folosite de oameni?
5. De ce este biruinţa asupra păcatului un aspect atât de important pentru a trăi în lumină? Cum putem obţine această biruinţă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO