Citeşte capitolul „Mărturisirea păcatelor” din cartea Calea către Hristos, de Ellen G. White.

’Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.’ Condiţiile pentru a dobândi îndurare de la Dumnezeu sunt simple şi drepte. Domnul nu cere din partea noastră să facem unele lucruri dureros de grele pentru a dobândi iertarea. Nu este nevoie să facem pelerinaje lungi şi obositoare sau penitenţe chinuitoare pentru a recomanda sufletele noastre Dumnezeului cerului sau pentru ispăşirea nelegiuirilor noastre. Cine îşi mărturiseşte păcatul şi se lasă de el ’capătă îndurare’ (Prov. 28,13). În curţile de sus, Hristos mijloceşte pentru biserica Sa, pentru aceia pentru care El a plătit preţul răscumpărării cu sângele Său. Secolele nu pot scădea niciodată nimic din puterea jertfei Lui de ispăşire. Nici viaţa şi nici moartea, nici înălţimea şi nici adâncimea nu pot să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus; nu fiindcă noi Îl ţinem pe El aşa de tare, ci fiindcă El ne ţine pe noi aşa de strâns. Dacă mântuirea noastră ar depinde de strădaniile noastre, atunci nu am putea fi mântuiţi; dar ea depinde de Acela care Se află înapoia tuturor făgăduinţelor.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 460, 461 (Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 1999).

Întrebări pentru discuţie

1. Împărtăşeşte grupei gândurile pe care ţi le trezeşte ideea de „întuneric”. Cum te ajută aceasta să înţelegi mai bine ce înseamnă să fii păcătos şi pătat, dar şi ce înseamnă să umbli în lumina lui Dumnezeu?
2. Cum poţi să-i ajuţi pe cei care sunt atât de copleşiţi de păcat şi de vinovăţie, încât sunt înclinaţi să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu? Spre ce făgăduinţe şi încurajări le poţi îndrepta atenţia? Ce exemple de oameni iertaţi de păcate îngrozitoare găseşti în Biblie?
3. Unii cred că trebuie să fim cu totul liberi de păcat înainte de a fi mântuiţi. Cum poţi aborda această concepţie, fără să laşi impresia că păcatul nu este important?
4. Un om a ucis mulţi membri ai unei familii de necreştini, care nu Îl cunoşteau pe Isus. Pe patul morţii, criminalul şi-a mărturisit faptele şi L-a primit pe Hristos ca Mântuitor personal. Ce ai răspunde, dacă unul dintre membrii familiei, rămas în viaţă, ar întreba: „Voi, creştinii, susţineţi că
toată familia mea este sortită pedepsei finale, în timp ce omul care i-a ucis se bucură de făgăduinţa că va intra în cer! Aşa vă învaţă religia voastră?”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO