Îmbărbătarea creştinului (1 Ioan 2,1.2)

În 1 Ioan 2,1.2 sunt nişte declaraţii extraordinare, care îl îmbărbătează pe păcătosul pocăit şi îl umplu cu speranţă şi curaj. În ciuda păcatului, a vinovăţiei şi a consecinţelor teribile pe care trebuie să le suportăm în urma păcătuirii, există o soluţie. Ioan a amintit deja despre iertare şi despre curăţirea de păcat. Acum revine la acest subiect şi spune că iertarea este posibilă prin Isus. Cum? În primul rând, El este Mijlocitorul nostru şi intervine în favoarea noastră. Mijlocitorul nostru este Mesia (Hristos), despre care ni se spune că este neprihănit. În 1 Ioan 1,9, ni se spune despre Dumnezeu Tatăl că este drept (în versiunea KJV neprihănit). În 1 Ioan 2,1, Fiul este neprihănit, fiindcă are un caracter curat şi poate mijloci pentru noi.

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

1 Ioan, 1
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

În al doilea rând, iertarea noastră este sigură, întrucât, prin moartea Sa, Isus a realizat ispăşirea păcatelor noastre; aceasta înseamnă că El a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre, a plătit datoria pe care noi nu puteam să o plătim niciodată.

Aşadar, Ioan ne spune că Isus Hristos este Jertfa de ispăşire şi Mijlocitorul nostru. În contextul mai larg al Noului Testament, aceasta înseamnă că Domnul Isus a trăit printre oameni fără să aibă păcat, a murit pe cruce, a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer, unde mijloceşte pentru noi.

Cuvântul „paraklētos”, tradus în 1 Ioan 2 cu mijlocitor, a mai fost tradus şi cu mângâietor (vezi Ioan 14,16.26; 15,26; 16,7) şi mai poate avea şi următoarele sensuri: ajutor, apărător, mediator sau intermediar. El desemnează o persoană care stă de partea cuiva şi vorbeşte în numele lui. Paracletul poate fi o persoană care îşi ajută prietenul. În Evanghelia după Ioan, Duhul Sfânt este Mângâietorul. În 1 Ioan, Domnul Isus este numit Mijlocitorul (1 Ioan 2,1).

Ioan, 14
16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.); care să rămână cu voi în veac;
26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Ioan, 15
26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Ioan, 16
7 Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

Când vorbim despre Isus ca Mijlocitor al nostru şi ne simţim încurajaţi că primim iertare pentru păcatele noastre datorită lucrării Sale, trebuie să fim atenţi să nu rămânem cu impresia că Tatăl este răuvoitor şi aspru şi trebuie convins de un intermediar să ne acorde iertare. Biblia nu susţine această viziune despre Dumnezeu. El este Cel care L-a trimis pe Isus pentru noi (Ioan 3,16). De asemenea, mai devreme am aflat că El este credincios şi drept ca să ne ierte şi să ne curăţească (1 Ioan 1,9). Domnul Isus nu trebuie să-L îmbuneze pe Tatăl. Dimpotrivă, El ne descoperă că Tatăl este Cel care doreşte să ne mântuiască.

Ioan, 3
16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

1 Ioan, 1
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

Pornind de la cele prezentate mai sus, cum înţelegi făgăduinţele minunate din 1 Ioan 2,1.2? Ce înseamnă ele pentru umblarea noastră zilnică cu Domnul? Cum pot ele să devină o realitate în viaţa ta? Ce schimbări aduc ele în viaţa ta?

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO