Soluţii la problema păcatului (1 Ioan 1,7.9; 2,2)

Aici Ioan vorbeşte despre gravitatea păcatului. Ce înseamnă pentru el păcatul? În 1 Ioan 3,4, el pune semnul egal între „păcat” şi „fărădelege”. Potrivit cu 1 Ioan 5,17, păcatul este „nelegiuire” sau „faptă rea”. Este o abatere de la voia lui Dumnezeu, aşa cum ne-a fost descoperită în Scriptură. De asemenea, păcatul se opune adevărului. El îl înstrăinează de Dumnezeu pe cel care comite păcat şi această înstrăinare duce la moarte spirituală. Păcatul, la singular, poate fi un indiciu al despărţirii păcătosului de Dumnezeu; la plural, păcatele înseamnă mai multe fapte rele. Indiferent de definiţia pe care i-o dăm, un lucru este cert: păcatul este real şi, dacă nu este tratat, ne poate distruge.

1 Ioan, 3
4 Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.

1 Ioan, 5
17 Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat, care nu duce la moarte

5. Ce făgăduinţe ne sunt date în 1 Ioan 1,7.9? Cum putem să le experimentăm în viaţa noastră? Cum putem să trăim efectiv şi ce ne făgăduieşte Dumnezeu aici?

1 Ioan, 1
7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

___________________________________________________________________________________________________

Iertarea de păcate a devenit posibilă datorită morţii Domnului Hristos pe cruce, datorită sângelui Său adus ca jertfă. Noi am călcat Legea şi de aceea merităm moartea, însă El a murit în locul nostru şi ne-a eliberat de condamnarea veşnică, pe care ne-a adus-o nelegiuirea. Mai mult chiar, sângele Lui ne curăţeşte de orice păcat.

Totuşi ni se cere şi nouă ceva – mărturisirea păcatelor. Cuvântul a mărturisi din 1 Ioan 2,9 are şi sensul de a admite, a recunoaşte. Textul nu ne spune înaintea cui trebuie să ne mărturisim păcatele. Este evident că Ioan se gândeşte la Dumnezeu, întrucât în ultima parte a versetului citim că, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios şi drept ca să ni le ierte. Este posibil ca mărturisirea păcatelor să fie făcută public, înaintea celor care au fost afectaţi de păcatele noastre, dar, chiar şi aşa, iertarea de păcate vine numai de la Dumnezeu.

1 Ioan, 2
9 Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.

1 Ioan 1,9 sună în acelaşi timp ca o poruncă. Noi trebuie să venim cu păcatele noastre la Dumnezeu, iar El ne va ierta şi ne va curăţi. Păcatul ne face vinovaţi, de aceea avem nevoie de iertare. Păcatul ne face necuraţi, de aceea avem nevoie de curăţire. Prin Fiul Său, Dumnezeu ne-a oferit o cale prin care să le primim pe amândouă.

1 Ioan, 1
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

În ce privinţe trebuie să faci schimbări, ca să beneficiezi de aceste făgăduinţe minunate? Ce te împiedică să vii înaintea lui Dumnezeu cu toate păcatele tale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO