Problema păcatului (1 Ioan 1,6.8.10)

1 Ioan 1,6-10 este un pasaj unitar. După prima declaraţie principală cu privire la caracterul lui Dumnezeu, Ioan abordează în mod critic câteva idei care se pare că circulau în momentul acela printre credincioşi.

1 Ioan, 1
6 Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.
7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

Aproape toate cele cinci versete încep cu „dacă”. Există însă deosebiri importante între ele.

3. Care sunt ideile exprimate în versetele 6, 8 şi 10? Ce declaraţii false sunt amintite şi care este punctul lor comun?
__________________________________________________________________________________________________

Prima declaraţie pune în discuţie părtăşia cu Dumnezeu. Unii spun că au părtăşie cu Dumnezeu, însă, în realitate, ei umblă în întuneric, ceea ce înseamnă că ei nu umblă cu Dumnezeu.

Dimpotrivă, umblarea în lumină (vers. 7) are ca rezultat părtăşia ade vărată. Cei care fac aşa sunt curăţiţi de păcate. Aşadar, a umbla în întuneric înseamnă a trăi în păcat. Viaţa de păcat şi pretenţia la părtăşia cu Dumnezeu înseamnă o minciună.

Următoarele două declaraţii din versetele 8 şi 10 fac referire tot la păcat. Ioan vorbeşte împotriva obiceiului de a păcătui, însă arată foarte clar că păcatul este o realitate în viaţa noastră. În versetul 8, se pare că el abordează credinţa că oamenii nu ar fi păcătoşi, o învăţătură care se opune învăţăturii creştine elementare.

4. De ce este atât de importantă declaraţia lui Ioan din versetul 10? Care sunt implicaţiile ideii că „n-am păcătuit”?
__________________________________________________________________________________________________

Observaţi înlănţuirea progresivă a ideilor în aceste versete. În versetul 6, ni se spune că oamenii care susţin că n-au păcătuit mint. În versetul 8, că se înşală. În versetul 10, că ei Îl fac mincinos pe Dumnezeu. Este clar că Ioan înţelege realitatea şi gravitatea problemei păcatului pentru omenire.

Cât de sincer eşti cu tine însuţi în ceea ce priveşte realitatea păcatului în viaţa ta? Ai tendinţa să o ignori, să o justifici sau să te învinovăţeşti din cauza păcatului? Ce atitudine ar trebui să ai faţă de lupta ta cu păcatul şi ce trebuie să faci ca să adopţi o atitudine corectă? Care este atitudinea corectă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO