1. Citeşte 1 Ioan 1,5. Ce înseamnă expresia „Dumnezeu este lumină”? Lumina este un fenomen natural simplu, o formă de energie alcătuită din fotoni. Ce gând vrea să ne transmită Ioan prin această expresie? Vezi şi Ps. 27,1; 36,9; Mat. 4,16; Ioan 3,19; 8,12; 12,46; 1 Tim. 6,16.

1 Ioan, 1
5 Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.

Psalmii, 27
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?

Matei, 4
16 Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit lumina.”

Psalmii, 36
9 Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina.

Ioan, 3
19 Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

Ioan, 8
12 Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”

Ioan, 12
46 Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămână în întuneric.

1 Timotei, 6
16 singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.
________________________________________________________________________________________________

Cuvântul „lumină” este folosit cu referire atât la Isus, cât şi la Tatăl. Lumina este slava lui Dumnezeu şi arată că El este Acela care aduce mântuire. Imaginea aceasta subliniază ideea de adevăr şi descoperire. Şi, mai ales în contextul imediat din 1 Ioan 1, subliniază calităţile Sale morale: neprihănirea, sfinţenia şi desăvârşirea (vezi şi 1 Ioan 2,9).

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; –
3 deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.
4 Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
5 Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.
6 Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.
7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

1 Ioan, 2
9 Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.

2. Ioan nu se mulţumeşte să spună că „Dumnezeu este lumină”. Ce mai adaugă el? Vers. 5 u.p.
_________________________________________________________________________________________________

Prin adăugarea acestei propoziţii, apostolul atrage atenţia insistent asupra desăvârşirii lui Dumnezeu şi a faptului că El nu are nicio legătură cu păcatul. El nu Se aseamănă cu zeii grecilor sau ai romanilor, în care virtuţile se amestecau cu viciile. Dumnezeu este curat şi sfânt, întruchiparea bunătăţii şi a neprihănirii. Într-un sens, El este opus păcatului, tot aşa cum lumina este opusă întunericului.

Menţionarea de către Ioan a cuvântului „întuneric” introduce un element nou, care pregăteşte atmosfera pentru ceea ce urmează. Oamenii, fiinţe căzute şi afundate în păcat, aparţin prin firea lor de sfera întunericului, şi nu de cea a luminii. Dacă Dumnezeu este lumină şi noi ne aflăm în întuneric, contrastul dintre noi şi Dumnezeu, îndeosebi în ceea ce priveşte sfinţenia şi neprihănirea, este izbitor.

Gândeşte-te la întuneric. Ce emoţii, imagini şi gânduri îţi trezeşte? Notează- le şi scrie ce înseamnă pentru tine întunericul şi ce sentimente îţi stârneşte. De ce este el un simbol atât de potrivit pentru păcat şi lipsa sfinţeniei? Prezintă răspunsurile în grupă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO