Cuvântul vieţii (1 Ioan 1,1.2)

5. Ce înseamnă pentru tine expresia „Cuvântul vieţii”? De ce I se potriveşte acest titlu atât de bine Domnului Isus?
_________________________________________________________________________________________________

1 Ioan 1,1 aminteşte de „Cuvântul vieţii”. Termenul Cuvânt se găseşte şi în Ioan 1,1-3 şi se referă în mod precis la Isus. În Apocalipsa 19, călăreţul de pe calul alb este numit „Cuvântul lui Dumnezeu” (Apoc. 19,13) şi se referă tot la Isus. Întrucât în scrierile lui Ioan, termenul Cuvânt Îl desemnează în anumite contexte pe Domnul Isus, în 1 Ioan 1,1 se referă aproape sigur tot la El.

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –

Apocalipsa, 19
13 Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.”

Acelaşi lucru este adevărat şi despre termenul viaţă. Mântuitorul a spus despre Sine că este „calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14,6). Aşadar, viaţa din 1 Ioan 1,2 se referă cu siguranţă tot la Domnul Hristos. De aceea, nu este de mirare că El este „Cuvântul vieţii”.

Ioan, 14
6 Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

1 Ioan, 1
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; –

6. Ce alte dovezi avem că Ioan s-a gândit la Isus atunci când a folosit expresia „Cuvântul vieţii”?
________________________________________________________________________________________________

Deşi unii susţin că expresia „Cuvântul vieţii” înseamnă vestirea Evangheliei, dovezile favorizează cealaltă interpretare, şi anume că ea se referă la Isus Însuşi. Deşi putem să ascultăm Evanghelia lui Ioan cu urechile noastre, este mai dificil să o vedem cu ochii noştri. Dar este imposibil să atingem cu mâinile noastre „Cuvântul vieţii”, dacă această expresie s-ar referi la vestirea Evangheliei. O persoană poate fi auzită, văzută şi atinsă, pe când Evanghelia nu. În plus, expresia „viaţa… era la Tatăl şi… ne-a fost arătată” (1 Ioan 1,2) ne arată că Ioan se gândea la o persoană când scria despre „Cuvântul vieţii”.

1 Ioan, 1
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; –

Dacă acceptăm că Domnul Isus este „Cuvântul vieţii”, ce semnificaţie are acest lucru pentru noi? Analizează termenii acestei expresii: „cuvânt” şi „viaţă”. Cum te ajută textele de mai jos să înţelegi mai bine sensul acestei expresii? Ce înseamnă ea pentru tine, personal? Gen. 1,14; Dan. 5,23; Mat. 8,8; Ioan 1 – 4; Fapte 17,28.

Geneza, 1
14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii;

Daniel, 5
23 Ci te-ai înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din casa Lui au fost aduse înaintea ta, şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai marii tăi, nevestele şi ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn şi de piatră, care nici nu văd, nici n-aud, şi nici nu pricep nimic, şi n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale!

Matei, 8
8 „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.

Faptele apostolilor, 17
28 Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: ,Suntem din neamul lui…’

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO