Cei care sunt familiarizaţi cu Evanghelia după Ioan sunt contrariaţi când încep să citească Prima epistolă a lui Ioan şi descoperă că începutul celor două cărţi este foarte asemănător.

3. Citeşte 1 Ioan 1,1-5 şi compară cu Ioan 1,1-5. Care sunt punctele comune?

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; –
3 deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.
4 Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
5 Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.

Ioan, 1
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.

_________________________________________________________________________________________________

Ambele pasaje încep aproape identic. Ambele vorbesc despre un moment din trecut şi folosesc cuvintele „la început”, făcând probabil referire la Geneza 1,1, adică la creaţiune. Ambele fac distincţie între Dumnezeu Tatăl şi Cuvânt şi ambele declară că între Ei există o relaţie strânsă. În ambele pasaje se vorbeşte despre „viaţă” şi „lumină”. Fără îndoială că aceste două pasaje au multe lucruri în comun.
Există însă şi deosebiri.

Geneza, 1
1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

4. Ce aspecte subliniate în Ioan 1,1-5 nu se întâlnesc în 1 Ioan 1,1-5?

Ioan, 1
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; –
3 deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.
4 Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
5 Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.

________________________________________________________________________________________________

Evanghelia după Ioan subliniază că Isus este Dumnezeu şi Creator. Cu toate că titlul complet „Fiul Său, Isus Hristos” din 1 Ioan 1,3 susţine atât umanitatea, cât şi divinitatea Sa, termenul Dumnezeu nu Îi este aplicat direct lui Isus în introducerea Primei epistole a lui Ioan, aşa cum este în Evanghelia lui. De asemenea, Evanghelia evidenţiază foarte bine rolul Său de Creator. Nimic din ceea ce a fost făcut – adică niciunul dintre lucrurile create – nu a fost făcut fără El. Ioan vorbeşte cât se poate de explicit despre divinitatea lui Hristos şi despre calitatea Sa de Creator.

Totodată, 1 Ioan scoate în evidenţă rolul martorilor direcţi şi vestea adusă de ei (şi, în consecinţă, autoritatea lor), un aspect care nu se întâlneşte în Evanghelia după Ioan, unde autorul vorbeşte dintr-o perspectivă mai detaşată şi mai puţin „personală”.
În concluzie, ambele pasaje ne dezvăluie câteva adevăruri despre Isus Hristos, care sunt esenţiale pentru Planul de Mântuire.

Gândeşte-te la tot ce ştii despre viaţa Mântuitorului: ce a făcut El, ce a spus El şi prin ce suferinţe a trecut. Întreabă-te: De ce a făcut El aceste lucruri? Meditează asupra faptului că acest Om era în acelaşi timp şi Dumnezeu, Creatorul. Ce speranţă şi ce încurajare îţi inspiră aceste adevăruri? Cum te ajută ele să depăşeşti problemele şi tensiunile vieţii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO