Multor oameni le place să meargă la un meci de fotbal, la un concert, la o demonstraţie sau la un alt eveniment public. Ei vor să vadă cu ochii lor ce se întâmplă şi vor să simtă pulsul evenimentului. După aceea, pot să povestească ce au văzut şi au auzit. Alţii sunt martori oculari fără voia lor – spre exemplu, în cazul unui accident sau al unei crime – şi pot fi chemaţi la tribunal, să depună mărturie.

Apostolii au fost martorii oculari ai vieţii, ai morţii şi învierii lui Hristos. Aceste evenimente i-au afectat în aşa măsură, încât ei nu puteau să nu le spună şi altora.

Aşa s-a întâmplat şi cu Ioan. În 1 Ioan 1,1-4, Ioan declară că este un martor ocular şi îşi susţine declaraţia cu argumentul că L-a văzut pe Domnul Isus şi că, mai mult chiar, L-a auzit vorbind şi L-a atins. Ioan repetă acest argument din dorinţa de a sublinia veridicitatea experienţei lui personale cu Mântuitorul.

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; –
3 deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.
4 Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

7. Ioan nu este singurul scriitor biblic care declară cu convingere că a fost martorul acestor evenimente. Ce asemănări există între textele de mai jos şi pasajul din 1 Ioan 1,1-3? Cine sunt cei care fac declaraţiile acestea şi ce argumente aduc ei?

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; –
3 deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

Deuteronomul, 4
1 Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi, şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.
2 Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu.
3 Aţi văzut cu ochii voştri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul, Dumnezeul tău, a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor.
4 Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi.
5 Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
6 Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!”
7 Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
8 Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?
9 Numai, ia seama asupra ta, şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii, şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.

Faptele apostolilor, 4
20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”

1 Corinteni, 15
4 că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
5 şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.
6 După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.
7 În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.
8 După ei toţi, ca unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie.

În momentul de faţă, nu putem fi martori oculari ai evenimentelor din viaţa lui Isus sau ai altor evenimente din istoria biblică. Însă aceasta nu înseamnă că nu putem fi martorii realităţii existenţei lui Hristos sau că nu putem da mărturie despre ce face El pentru noi. Într-un anumit sens, îndeosebi în lumea noastră postmodernă, experienţa noastră şi mărturia noastră pot fi convingătoare şi pot demonstra, mai mult decât evenimentele istorice prezentate în Biblie, că Dumnezeu există şi că este bun.

Care este mărturia ta despre Isus? Noteaz-o într-un caiet şi prezint-o în faţa clasei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO