De la cine către cine – autorul şi destinatarii

Prima epistolă a lui Ioan începe fără nicio introducere formală. Nu se ştie de ce, dar autorul nu se prezintă. A doua şi a treia epistolă afirmă că autorul este o persoană denumită „prezbiterul” şi îi menţionează şi pe destinatari: o doamnă aleasă şi, respectiv, un anume Gaiu. Nu ne sunt date informaţii detaliate, deci multe întrebări nu pot primi răspuns; totuşi putem afla cine a scris aceste scrisori, analizând conţinutul lor.

1. Stilul şi vocabularul comun acestor epistole ne arată că toate au un singur autor. Ce ne spun 1,2 şi 3 Ioan despre autorul lor? Ce cuvinte a folosit autorul pentru destinatarii acestor epistole? 1 Ioan 1,1-3; 2,1.18; 4,4; 2 Ioan 12; 3 Ioan 13.14.

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; –
3 deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

1 Ioan, 2
18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

1 Ioan, 4
4 Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.

2 Ioan, 1
12 Aş avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie şi cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi, şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.

3 Ioan, 1
13 Aş avea să-ţi spun multe lucruri, dar nu voiesc să ţi le scriu cu cerneală şi condei.
14 Nădăjduiesc să te văd în curând, şi atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îţi trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.

________________________________________________________________________________________________

Este evident că autorul este un martor ocular, cineva care L-a cunoscut personal pe Domnul Isus Hristos. Totodată, se pare că el a avut o relaţie apropiată cu membrii bisericii cărora le scria, întrucât îi numeşte „copilaşi”, o expresie de alint. El deţine o poziţie de conducere în biserică şi menţionează, nu o dată, că speră să le facă o vizită celor cărora le scrie. Asemănarea expresiilor şi temelor cu cele din Evanghelia după Ioan, cât şi mărturia părinţilor bisericii ne arată că este vorba despre apostolul Ioan.

De aici, tragem o concluzie foarte importantă. Cât de important este să avem o relaţie bună cu oamenii din jurul nostru, bazată pe bunătate, dragoste şi preocupare faţă de ei! Din scrisorile acestea, reiese foarte clar că Ioan îi iubea pe oamenii aceştia, era preocupat de ei şi dorea ca ei să
fie „tari în Domnul”. Nu rămâne nicio îndoială că dragostea faţă de ei, făcea ca mesajul transmis să aibă o şi mai mare forţă. Cât de important este ca toţi să se străduiască să fie martori pentru Domnul Isus şi martori ai adevărurilor pe care El le-a încredinţat bisericii!

Este important să ai cunoştinţe despre natura lui Dumnezeu, despre Planul de Mântuire, despre a doua venire şi despre adevărata zi de închinare. Însă ce se întâmplă cu mărturia noastră, dacă viaţa noastră nu reflectă dragostea şi caracterul lui Dumnezeu? Poate că mărturiseşti adevărul cu gura. Acest lucru este bun, însă în ce măsură manifeşti dragoste şi preocupare faţă de oameni, prin rostirea acestor adevăruri?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO