Porunca de a duce Evanghelia în toată lumea se găseşte în toate cele patru evanghelii, dar şi în cartea Faptele apostolilor. Pasajele sunt foarte asemănătoare, dar există şi câteva deosebiri semnificative. Este necesar să le citim pe toate, ca să ne formăm o imagine completă despre „Marea trimitere”.

2. Citeşte pasajele de mai jos şi observă cum se completează unul pe celălalt. Ce detaliu cu privire la „marea trimitere” oferă fiecare?

Mat. 28

19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Marcu 16

15 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

Luca 24

46 Şi le-a zis: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învie a treia zi dintre cei morţi.
47 Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.

Ioan 20

21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”

Fapte 1

8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

Evanghelia trebuie predicată „tuturor neamurilor”. Potrivit cu statisticile Conferinţei Generale, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea proclamă în prezent mesajul Evangheliei în peste 200 de ţări. Aceasta înseamnă că au mai rămas doar câteva state în care biserica noastră nu are o prezenţă oficială. Iată câteva state mari: Coreea de Nord, Arabia Saudită, Siria şi Yemen; altele sunt mai mici, cu mai puţin de un milion de locuitori. Aşadar, am putea fi înclinaţi să credem că Biserica Adventistă aproape şi-a încheiat lucrarea. Dar acest lucru nu este adevărat. Trebuie să-I mulţumim Domnului pentru că biserica noastră creşte rapid în multe zone ale lumii şi pentru că se lucrează în tot mai multe zone albe, însă provocarea rămâne la fel de mare. Când vorbeşte despre „neamuri”, Noul Testament foloseşte un cuvânt care ar trebui tradus mai degrabă cu „grupuri de oameni” sau „comunităţi etnice”. Prin urmare, lucrarea noastră nu este gata până când nu am ajuns la toate comunităţile de oameni. În prezent, se discută despre câte astfel de comunităţi există. Numărul avansat de specialişti variază între douăsprezece mii şi peste douăzeci de mii, în funcţie de definiţia de la care se porneşte. Indiferent de definiţia folosită, există câteva mii de astfel de comunităţi în care nu s-a intrat până acum.

Gândeşte-te câţi oameni din localitatea în care trăieşti nu au auzit încă Evanghelia. Este importantă prezenţa ta în mijlocul lor? Se vede lucrul acesta? Ce îţi spune răspunsul la această întrebare cu privire la rolul tău în îndeplinirea misiunii bisericii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO