De-a lungul secolelor, teologii au încercat să răspundă la întrebarea dacă Dumnezeu îi va mântui în cele din urmă pe toţi oamenii. Unii spun că dragostea lui Dumnezeu garantează că, în final, nimeni nu va fi pierdut. Alţii spun că oamenii care nu au auzit niciodată de Hristos vor ajunge să creadă în El după moarte. Alţii susţin alte teorii. Problema este însă că, uneori, aceste teorii încearcă să explice totul, când în realitate trebuie să ne mulţumim doar cu ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu. Există anumite întrebări la care nu avem răspuns. Totuşi ştim că El este drept în tot ce face şi că, totodată, are o dragoste nemărginită. De asemenea, El a arătat clar că oamenii au libertatea de a alege şi că este posibil ca unii să fie pierduţi. În final, va exista o deosebire între cei mântuiţi şi cei care vor avea parte de moartea veşnică. Mai ştim şi că Evanghelia trebuie predicată cât mai repede posibil la cât mai mulţi oameni.

1. Ce ne spun textele de mai jos despre importanţa predicării Evangheliei în toată lumea? Ioan 14,6 ; Fapte 4,12 ; 1 Ioan 5,11.12

Ioan, 14
6 Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Faptele apostolilor, 4
12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

1 Ioan, 5
11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
12 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.

Ioan 3,16 este unul dintre cele mai cunoscute texte din Biblie: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Textul ne vorbeşte despre dragostea lui Dumnezeu, care a fost exprimată prin trimiterea Fiului Său pe pământ. El este o făgăduinţă a vieţii veşnice pentru fiecare om care crede în El. Însă textul arată evident şi spre cealaltă alternativă: Cei care nu ascultă chemarea Evangheliei şi refuză să-L accepte pe Hristos vor pieri. Decizia de a-i mântui pe unii şi de a-i lăsa pe alţii să piară nu ne aparţine. Probabil că am fi surprinşi dacă am vedea lista celor mântuiţi. Dumnezeu va face tot posibilul să reducă numărul celor pierduţi, fără să desconsidere alegerea omului. Ceea ce ne uimeşte este faptul că El, în înţelepciunea Lui, ne-a oferit un rol în acest proces.

Care este rolul tău în misiunea bisericii? Iei în serios chemarea de a le prezenta altora Evanghelia? Ce ai putea să faci mai mult?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO