Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Marcu 16,15.16; Luca 24,46.47; Ioan 14,6; Efes. 4,11-15; 2 Petru 2,1-3; Apoc. 14,6-12.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă.” (1 Petru 3,15)

Cuvântul misiune nu este deloc un cuvânt demodat, care să te trimită cu gândul la pălăriile speciale purtate de exploratorii de la Tropice sau la perioade lungi petrecute în locuri izolate din lume. Termenul misiune face referire la un aspect esenţial al vieţii creştine. „Cuvintele misiune şi misionar provin din latină şi înseamnă a trimite şi cel trimis. … Biblia în limba engleză foloseşte de regulă substantivul apostol, care în greceşte înseamnă cel trimis.
… Evanghelia lui Ioan spune de treizeci şi nouă de ori că Isus a fost trimis de Dumnezeu. Astfel, în această carte, Isus este numit misionar sau apostol de treizeci şi nouă de ori.” – Jon L. Dybdahl, „Missionary God – Missionary Church” în Erich W. Baumgartner, ed., Re-Visioning Adventist Mission in Europe [O nouă viziune asupra misiunii adventiste în Europa] (Berrien Springs, Mich.: Andrews University Press, 1998), pag. 8

Ca urmaşi ai lui Hristos, noi suntem misionari ca şi El. După cum El a fost trimis în lume, şi noi suntem trimişi să Îl reprezentăm şi să predicăm soliile celor trei îngeri la fiecare om. Însă, cu cât stăm mai mult aici, cu atâta este mai mare riscul de a ne concentra atenţia asupra noastră, de a căuta să ne menţinem structurile şi instituţiile în detrimentul chemării noastre, şi anume aceea de a predica lumii solia adevărului prezent, pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu.

Scurtă prezentare a studiului: Misiunea este inima bisericii. În joc se află destinul oamenilor de pretutindeni. Misiunea nu este una dintre multele activităţi ale bisericii noastre. Ea este chiar raţiunea pentru care aceasta există. Fiecare creştin este chemat să fie misionar.

Pentru studiul Bibliei la rând: Psalmi 3671

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO