Pedagogul şi scriitorul american Laurence J. Peter spunea odată: „Dacă mergi la biserică, nu înseamnă neapărat că eşti creştin, tot aşa cum, dacă intri într-un garaj, nu eşti neapărat maşină!” A face parte cu adevărat din biserica lui Hristos înseamnă mai mult decât să ai numele trecut în registrul comunităţii. Înseamnă să înţelegi ce este biserica şi care este rolul tău în ea.

În multe ocazii, Pavel îi numeşte pe credincioşi sfinţi (Efes. 1,1; Fil. 1,1; Col. 1,2).

Efeseni, 1
1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus:

Filipeni, 1
1 Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii:

Coloseni, 1
2 către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos, care sunt în Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.

Cuvântul acesta a căpătat în zilele noastre un sens pe care nu îl avea în timpurile biblice. Sfinţii nu sunt oameni desăvârşiţi sau perfecţi; ei nu sunt oameni care au fost declaraţi „sfinţi” după o procedură ecleziastică îndelungată şi complexă, întreprinsă după moartea lor. „Pe Pavel [şi pe alţi scriitori biblici], termenul sfânt nu-l ducea cu gândul la un vitraliu, aşa cum ne duce pe noi astăzi. Sfântul nu era un creştin desăvârşit din vechime, ci un om obişnuit, chemat şi pus deoparte de Dumnezeu, care aparţinea comunităţii de credinţă.” – John C. Brunt, The Abundant Life Bible Amplifier: Romans (Boise, Idaho: Pacific Press® Publishing Association, 1996), pag. 42

3. Care este rolul principal al celor care fac parte din biserică – din „trupul lui Hristos”? Care trebuie să fie relaţia dintre „sfinţi”? 1 Cor. 12,12-27

1 Corinteni, 12
12 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, – tot aşa este şi Hristos.
13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15 Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, – nu este pentru aceasta din trup?
16 Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18 Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20 Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21 Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.”
22 Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuinţă.
23 Şi părţile trupului, care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe,
24 pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste:
25 pentru ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
26 Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
27 Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Calitatea de membru nu este acordată doar pentru a realiza o statistică. Fiecare membru al bisericii are de îndeplinit un rol unic şi are de adus o contribuţie proprie. Dacă cineva este îndepărtat, apare o anumită disfuncţie în sistem. În acelaşi timp, niciun membru nu poate pretinde că rolul lui este cu mult superior rolului altuia. Simbolul trupului alcătuit din mai multe organe ilustrează în mod excepţional acest adevăr. Unele părţi ale corpului par a fi mai importante decât altele. Inima, creierul, plămânii şi stomacul fac parte dintre organele vitale; totuşi buna funcţionare sau disfuncţia unei mici glande se poate dovedi, la un moment dat, o chestiune de viaţă şi de moarte.

Care este rolul care ţi se potriveşte în comunitatea locală? Eşti mulţumit cu rolul acesta? Eşti invidios pe rolul altcuiva? Te asemeni mai degrabă cu un organ mort, disfuncţional? Sau încerci să preiei anumite roluri care nu îţi aparţin? Cum te pot ajuta cuvintele lui Pavel să înţelegi mai bine ce rol ai?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO